Organisering

Indkøb & Medicoteknik ledes af en vicedirektør med reference til direktionen og består i alt af ca. 190 ansatte.

Vi har kontorer i Regionshuset Aarhus og medicotekniske værkstedsfaciliteter på alle somatiske hospitaler i regionen.

Vores afdeling er opdelt i 4 sektioner, der hver ledes af en kontorchef. Sektionernes formål er at styre, udvikle og gennemføre afdelingens kernefunktioner. Derudover er Center for Bæredygtige Hospitaler (CfBH) tilknyttet Indkøb & Medicoteknik.

Vores fire sektioner

Center for Bæredygtige Hospitaler (CfBH)