Processen når du søger job hos os

Der er lidt forskel på, hvordan rekrutteringsprocessen hos os ser ud, afhængigt af hvilken stilling du søger. Men de fleste processer følger denne tidsplan:

  • Dag 0                        Ansøgningsfrist
  • + 2-3 dage                Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale
  • + 3-4 dage                Kandidater inviteres til samtale og får link til Garuda FokusProfil
  • + 5-9 dage                Kandidater får tilbagemelding på FokusProfil fra HR
  • + 7-10 dage              Der afholdes samtaler
  • + 8-12 dage              Ansættelsesudvalget evaluerer og udvælger deres nye kollega.
  • + 8-12 dage              Ansættende leder tager altid en reference på kandidaten.

 

Efter du har sendt din ansøgning

Ansættelsesudvalget læser ansøgninger og CV igennem både løbende og efter ansøgningsfristen. Udvalget vurderer på dine kompetencer og kvalifikationer ift. stillingen. Hvis de ser et match, bliver du indkaldt til samtale.

Du får lavet en FokusProfil i forbindelse med samtalen

Hvis du bliver indkaldt til samtale, skal du have lavet en Garuda FokusProfil. Profilen anvendes som et dialogværktøj, der kan bidrage til at give et mere nuanceret billede af dig. Herunder hvilke styrker og udviklingsområder du har i forhold til den aktuelle stilling. Det giver gode forudsætninger for at skabe et godt jobmatch, både for dig og for os.

Du vil få tilsendt information om FokusProfilen, før du udfylder den, og du får altid en tilbagemelding fra en certificeret HR-konsulent. HR videndeler efterfølgende med ansættelsesudvalget om netop din profil.  
Er der to samtaler i forbindelse med stillingen, vil du oftest først skulle lave en profil til 2. samtale. 

Når du skal til samtale

Til samtalen deltager et ansættelsesudvalg bestående af både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Samtalen er din mulighed for at lære os bedre at kende og for at fortælle os om dig, dine kompetencer og hvordan du tænker, det matcher stillingen. Datoer for ansættelsessamtaler fremgår som regel af stillingsannoncen. I nogle tilfælde vil du også blive indkaldt til en 2. samtale.

Efter samtalerne vurderer ansættelsesudvalget, hvilken ansøger, de mener bedst matcher de faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for jobbet.

Hvis du bliver tilbudt jobbet

Hvis du bliver tilbudt jobbet, vil lederen bede dig om kontaktoplysninger på en person, som lederen kan indhente reference fra.

Efterfølgende bliver du kontaktet af den relevante tillidsrepræsentant, der er ansvarlig for din lønforhandling. Når de nærmere vilkår for din ansættelse er på plads, modtager du dit ansættelsesbrev i e-Boks.

Blev det ikke dig denne gang?

Hvis du har været til samtale, får du altid besked direkte på telefon - uanset om du har fået jobbet eller ej.

Hvis du har søgt et job, men ansættelsesudvalget har vurderet, at dine kompetencer ikke matcher stillingen, får du et afslag på mail.