Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for økonomien i regionen, herunder blandt andet budgetlægning, -opfølgning, regnskabsaflæggelse, revision. Derudover står Koncernøkonomi for opgaver med indkøbspolitikker og e-handel. 

Der er decentrale økonomifunktioner på de forskellige områder samt på hospitaler og institutioner. Det skal sikre, at det er de mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger, der træffes. De decentrale afdelinger indgår i et tæt netværkssamarbejde med den centrale økonomiafdeling.

Læs om regionens økonomi.