Om Koncernøkonomi

Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for økonomien i regionen, herunder blandt andet budgetlægning, -opfølgning, regnskabsaflæggelse, revision. Derudover står Koncernøkonomi for opgaver med indkøbspolitikker og e-handel. 

Der er decentrale økonomifunktioner på de forskellige områder samt på hospitaler og institutioner. Det skal sikre, at det er de mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger, der træffes. De decentrale afdelinger indgår i et tæt netværkssamarbejde med den centrale økonomiafdeling.

Læs om regionens økonomi.

Opgaver og ansvarsområder

Ansatte i Koncernøkonomi

Økonomidirektør

Mette Jensen

Kontakt Koncernøkonomi

Koncernøkonomi

Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 7841 2200
E-mail koncernoekonomi@stab.rm.dk

Økonomidirektør

Mette Jensen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Email mette.jensen2@stab.rm.dk