En fælles modtagning af akutte patienter styrker det tværfaglige samarbejde og giver synergi. Det fortæller cheflæge Morten Noreng i et indlæg på akutdebatten her på regionens hjemmeside.

Det er en god idé, når Sundhedsstyrelsen anbefaler, at akut syge patienter skal tages imod gennem en fælles modtagelse på et hospital, der rummer alle relevante specialer. Det mener cheflæge på Regionshospitalet Randers og Grenaa, Morten Noreng. I et debatindlæg her på regionens hjemmeside skriver han, at en fælles indgang vil øge det tværfaglige samarbejde omkring den akutte patient.
Morten Noreng er dog ikke helt enig med Sundhedsstyrelsen i, at der behøver at være speciallæger i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt i alle relevante specialer. Hvis en erfaren yngre læge er tilstede i vagten med en speciallæge i tilkaldevagt, kan det sidestilles med en tilstedeværelsesvagt af speciallæger. Det er vigtigt af både uddannelsesmæssige og organisatoriske grunde, mener han.

Læs debatindlægget