Infrastruktur

Fredag den 1. juni 2007 godkendte de 19 borgmestre i den midtjyske region og regionsrådsformanden i Region Midtjylland et fælles indspil til Infrastrukturkommissionen. Forslaget indeholder en række anbefalinger til fremtidige nødvendige investeringer i infrastrukturen i den midtjyske region.

Anbefalingerne fra de 19 borgmestre og regionsrådsformanden er bygget op omkring følgende fem større infrastrukturprojekter:

  • Udvidelse af E 45 motorvejen mellem Randers og Kolding til seks spor
  • Letbane i Århus-området
  • Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord
  • Udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg til højklasset vej/motorvej
  • En fast forbindelse over Kattegat til hurtigtog og biler

De fem anbefalinger er udvalgt ud fra tre nøgleord: ”fremkommelighed”, ”forbindelser til omverdenen” og ”en region i balance”.

På en workshop i Brædstrup i april måned med 150 deltagere fra hele regionen var der enighed om at satse på få og store – en håndfuld - anbefalinger til Infrastrukturkommissionen.

Formanden for Kommunekontaktrådet i den midtjyske region, borgmester Anders G. Christensen, Favrskov Kommune, finder det afgørende, at staten nu prioriterer større investeringer i infrastrukturen i den midtjyske region.

– Vores region er præget af stor vækst på en række områder, og med ca. 1,2 mio. indbyggere er regionen det naturlige alternativ til hovedstadsområdet. Derfor har vi hårdt brug for, at der investeres markant i udviklingen af infrastrukturen i den midtjyske region, siger Anders G. Christensen.

Et par af forslagene rækker dog udover regionens grænser, og det er et meget bevidst valg.

- Det er meget vigtigt at udbygge vejforbindelserne til eksportmarkederne i den øvrige del af Europa. Det internationale perspektiv er en meget vigtig del af hverdagen for mange af vores virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere, understreger Anders G. Christensen.

Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland fastslår, at det er oplagt at skabe en direkte forbindelse over Kattegat mellem Danmarks to største vækst- og videnscentre. Det er et projekt, som ikke kun handler om infrastruktur. Århus og København vil sammen kunne udvikle sig stærkere end hver for sig til gavn for udviklingen i hele Danmark. Ved at udnytte og udvikle potentialerne både i Vestdanmark og i Østdanmark vil de to vækst- og videnscentre med tiden smelte sammen til en dansk metropol i europæisk målestok.

- Der er en række udfordringer, infrastrukturen skal være med til at løse i den midtjyske region. Der skal være lige muligheder for vækst og udvikling i alle dele af regionen, men samtidig skal vi også have løst trængslen, især i Østjylland, udtaler Bent Hansen.

Det understreges i det fælles indspil, at de 5 anbefalinger hviler på den klare forudsætning, at tidligere vedtagne projekter af regional betydning gennemføres snarest.

Det drejer sig om:

  • Færdiggørelse af motorvejsforbindelsen Århus-Silkeborg-Herning
  • Færdiggørelse af motorvejsforbindelsen Herning-Vejle
  • ”Det nordlige motorvejshængsel” ved Randers-Sdr. Borup-Assentoft
  • Tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej i Århus.
  • Modernisering af de eksisterende hovedjernbanestrækninger

Både Bent Hansen og Anders G. Christensen udtrykker glæde over, at der er enighed om anbefalingerne mellem alle 19 kommuner og Region Midtjylland om indspillet til Infrastrukturkommissionen. Det ser godt ud for det fremtidige samarbejde mellem kommuner og region, siger de samstemmende.

Se anbefalingerne på www.regionmidtjylland.dk eller www.kl.dk/kkr-midtjylland

 Hent Power Points fra pressemødet

Hent poster præsenteret på pressemødet


Flere oplysninger

Anders G. Christensen, borgmester i Favrskov og formand for Kommunekontaktrådet, tlf. 2022 9806

Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707