16-04-2008


To forsøgsprojekter skal hente energi ud af henholdsvis piletræ på miljøfølsomme arealer og græs fra engarealer. I dag vedtog Regionsrådet for Region Midtjylland at støtte projekterne med tilsammen 850.000 kroner.

Der kan både komme varme og strøm, et bedre vandmiljø, naturpleje og tonsvis af eftertragtet økologisk gødning ud af de to energiprojekter, som Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde i dag besluttede at støtte.

Det ene projekt tager udgangspunkt i Nørreådalen mellem Viborg og Randers og går ud på at høste græsset i engene og omsætte det til biogas, hvorefter restproduktet kan sælges som økologisk gødning. En eftertragtet vare, som økologerne i øjeblikket har svært ved at skaffe.

Det andet projekt udspringer nær Ringkøbing og Nissum Fjorde, hvor nogle af de mest miljøfølsomme landbrugsarealer skal tilplantes med pil, der siden skal skæres ned med et par års mellemrum og give flis til varmeproduktion.

I begge tilfælde vil planterne bruge løs af det overskydende kvælstof i jorden og dermed afhjælpe den skadelige udledning til vandløbene. Undersøgelser viser eksempelvis, at pileafgrøder sammenlignet med korn meget effektivt nedsætter udvaskningen af næringsstoffer til miljøet.

Test af metoder og teknologi

”Projekterne er de første af deres art og rummer store perspektiver”, siger formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), der nu ser frem til, at hele den nødvendige kæde af aktører – eksempelvis landmænd, forskere, erhvervsfolk, energiproducenter og myndigheder – bliver inddraget.
”Regionens virksomheder og forskningsinstitutioner får mulighed for at afprøve nye metoder og teknologier til disse former for bæredygtig energiproduktion. Med Aarhus Universitet og en række virksomheder har vi en særlig styrkeposition på området”, siger Bent Hansen.

Fortrænger ikke fødevarer

Han glæder sig også over, at projekterne har en positiv indvirkning på både natur og miljø.
Med engprojektet er der tale om områder, som ikke længere dyrkes, men hvor det fortsat er vigtigt at høste vegetationen af hensyn til plante- og fuglelivet samt landskabet.

For pileprojektets vedkommende har man fokus på de miljøfølsomme arealer, som i løbet af de kommende år ventes at blive underkastet nye EU-regler af hensyn til vandmiljøet og derfor ikke længere skal bruges til dyrkning af etårige afgrøder som f.eks. korn.

”For Regionsrådet har det været vigtigt, at produktion og udnyttelse af biomassen kommer til at ske på en måde, som ikke kolliderer med hverken forsyningen af fødevarer eller landskabsmæssige hensyn”, siger Bent Hansen.

Hensyn til natur og æstetik

I spidsen for de to projekter står AgroTech, (som er et godkendt teknologisk serviceinstitut), mens Aarhus Universitet og de kommuner, der i første omgang bliver berørt af projekterne, er med som samarbejdspartnere.
Ifølge Kathrine Hauge Madsen, som er projektleder på begge energiprojekter, er en af de første aktiviteter at finde ud af, hvordan man bedst tilrettelægger projekterne, så der tages hensyn til natur og landskaber.

”Det handler eksempelvis om, hvornår det er bedst at høste af hensyn til ynglende fugle og sjældne planter”, siger Kathrine Hauge Madsen.
”Tilsvarende undersøger vi, hvor vi ud fra landskabsmæssige hensyn bedst kan indpasse beplantningerne med pil. Det er ikke ligegyldigt, når vi ved, at de i perioder vil være op til otte meter høje”, siger hun.


Yderligere oplysninger

Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk

 

Kathrine Hauge Madsen, projektleder
AgroTech A/S
Telefon: 87 43 84 25
Mobil: 30 92 17 08
khm@agrotech.dk

 

Afdelingschef Henrik Brask Pedersen
Miljø, teknologi og infrastruktur
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
henrik.brask@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer