22-10-2008


Ny viden og grænseoverskridende netværk er de vigtigste mål i den netop vedtagne kulturpolitik for Region Midtjylland. Fremover vil regionens kulturpenge gå til professionelle og ildsjæle, der har visioner og formår at finde sammen i nye konstellationer.

Med den kulturpolitik, som Regionsrådet for Region Midtjylland vedtog på sit møde 22. oktober, er kursen lagt for den måde, regionen fremover kan støtte kulturområdet på.

Og det bliver mere end kulturpolitik i traditionel forstand, påpeger Ove Nørholm, der er formand for regionsrådets midlertidige kulturudvalg og altså har siddet i spidsen for arbejdet med den nye politik.

”Regionens kulturpenge skal overvejende grad bruges til at bringe visionære og fagligt dygtige kulturfolk sammen. For når de udfordrer hinanden og finder løsninger på tværs af de traditionelle faglige grænser, får vi ny viden, nye værktøjer og nye måder at gøre tingene på. Og det bliver en viden, som kan række ud over kulturinstitutionerne og gavne i en bredere erhvervspolitisk og almen udviklingspolitisk sammenhæng”, siger Ove Nørholm.

Ifølge kulturpolitikken skal kulturens innovative potentiale indgå som en integreret del af regionens erhvervs- og udviklingspolitik. Men uden blot at være et vedhæng til erhvervspolitikken, lige som den helle ikke kun skal ses i en oplevelsesmæssig, rekreativ sammenhæng.

Det er tværtimod vigtigt, at kulturområdet i sig selv ses som et værksted, hvor der skabes ny viden, nye kompetencer, nye produkter og nye udviklingsværktøjer.

7,4 mio. til kultur
Regionens kulturpulje, der i 2009 er på 7,4 mio. kr. vil blive delt i to: En kulturpulje på 2 mio. kr. og udviklingsmidler på 5,4 mio. kr.

Alle kan som hidtil ansøge om midler fra kulturpuljen, mens udviklingsmidlerne er forbeholdt strategiske satsninger.

”Den strategiske pulje er ikke et udtryk for, at vi i regionen vil til at styre kulturaktiviteterne indholdsmæssigt,” siger regionsrådsformand Bent Hansen.

”Tværtimod. Vi tror på, at vi ved at få kulturfolkene til at arbejde sammen får mest muligt ud af pengene. Derfor vil vi sikre, at de penge, vi bruger her, virkelig fremmer netværk, udvikling og produktion af ny viden. Selve indholdet skal vi ikke diktere. Det skal skabes i samarbejde med kulturlivets egne aktører og institutioner”, siger Bent Hansen.”

Eksisterende netværk
Ideen om regionale kulturnetværk eksisterer ikke kun på papiret. Regionen arbejder således tæt sammen med Midtjyske Museers Udviklingsråd, der har 44 museer i regionen som medlemmer. Der er etableret et billedkunstnetværk omkring konkrete projekter, og i øjeblikket er netværk på musikskoleområdet og børnekulturområdet på vej.

Flere oplysninger:

 Bent Hansen    Bent Hansen
Formand for Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

 Ove Nørholm
   Ove Nørholm (K)
Regionsrådsmedlem og formand for
det midlertidige kulturudvalg
Telefon: 9714 0130
Mobil: 2217 7430
ove.norholm@rr.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

Se kulturpolitikken

Billedtekst: Med sit solcelledrevne busstoppested med natbelysning har kunstneren Ulla Enevoldsen tænkt ud over de traditionelle grænser for kunst og har skabt en brugsgenstand, der ydermere er energi- og klimavenlig. Det er netop den type af møder mellem kunsten og den omgivende hverdag, der bringer begge dele videre. Således illustrerer busstoppestedet også en del af det tankesæt, der ligger bag Region Midtjyllands nye netværksorienterede kulturpolitik.
Foto: Ole Hein Petersen. Foto er til fri brug - klik på det for at få det i høj opløsning.Fakta om kulturlivet i Region Midtjylland
Inden for regionens grænser findes mere end 40 professionelt drevne museer, tre kunsthaller og en vifte af teatre. Det er ud over Århus Teater og den Jyske Opera fire små storbyteatre, syv egnsteatre plus en række andre professionelle teatre. Regionen rummer desuden otte offentligt støttede orkestre og ensembler, et levende rytmisk musikmiljø, mange festivaler og mange spillesteder.
Uddannelsesmæssigt findes der seks kompetencegivende kunstneriske tilbud samt en række andre på højskoler og lignende. Der er et forfatter- og oversættercenter plus flere hundrede udøvende kunstnere inden for litteratur, billedkunst og musik. Endelig nyder regionen godt af et hurtigtvoksende miljø omkring film og nye medier plus et erhvervsliv, der i stigende grad efterspørger de kompetencer og den viden, kulturinstitutionerne og kunstnerne kan levere.