28-09-2008

Ingen kommer fremover til at bo i tidligere renseri, hvor opløsningsmidlerne stadig spøger. Region Midtjylland har valgt at betale, at bygningen jævnes med jorden, og at husejeren får erstatning. En god og fair løsning, siger husejeren.

Det er 22 år siden, at der var renseri i det lille røde hus på Vesselbjergvej i Hadsten.

Men det er aldrig blevet et rigtig godt hus igen, for grunden er blevet forurenet med chlorerede opløsningsmidler, blandt andet trichloretylen.

Det siver ind i huset og gør det usundt at bo i for mennesker.
Efter at have overvejet situationen og indhentet tilbud på flere måder at løse problemet på, har Region Midtjylland, der har ansvaret for at håndtere regionens forurenede grunde, besluttet at rive huset ned og dermed gøre en ende på det som beboelse.

Bedst og billigst
”Det er ikke en særlig almindelig løsning, men her er den på sin plads, fordi vi anser den for bedst og billigst” siger miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen fra Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer.

”Vi har betalt husejeren et erstatningsbeløb for huset og et beløb til nedrivning. Og hvis nogen i fremtiden vil opføre beboelse på området, vil der blive stillet krav om at fjerne forureningen eller lægge en membran inde under det nye byggeri”, siger Steffen Gram Lauridsen.

Han arbejder i øjeblikket med seks-syv lignende sager i Århus-området, hvor tidligere renserier truer med at belaste miljø og mennesker. Blandt andet i Lystrup, hvor Regionen og husejeren sammen har valgt at indskyde såkaldte ventileringsdræn for at forhindre giftige dampe i at genere beboerne.

God og fair løsning
I sagen fra Vesselbjergvej i Hadsten er husejer Poul Frederiksen, medindehaver af blikkenslagerfirmaet VVS-Company i Viby J, godt tilfreds. Han har længe brugt det lille røde hus og nabohuset på samme grund til udlejning, men han var også blevet utryg ved at lade nogen bo der.
”Regionen lod simpelthen to ejendomsmæglere vurdere den bygning, og så lagde vi deres bud sammen og delte med to. Det er en god og fair løsning”, synes Poul Frederiksen.

Flere oplysninger:

Steffen Gram Lauridsen    Steffen Gram Lauridsen, miljøtekniker
Afdelingen for Jord og Råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5222
Mobil: 2964 0754
steffen.lauridsen@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på Http://www.rm.dk/politik/politikerne

Billledtekst: Det røde hus med det flade tag bliver nu revet ned, så ingen risikerer at få sundhedsproblemer ved at bo der.
Fotoet er til fri afbenyttelse - download det i stor størrelse ved at klikke på det.Fakta:
Om trichlorethylen:
Trichlorethylen er et chloreret opløsningsmiddel, der blandt andet bruges på renserier samt som affedtningsmiddel i industrien. De chlorerede opløsningsmidler er generelt tungere end vand, så et spild på jordoverfladen vil derfor hurtigt trænge ned i jorden og videre til grundvandet. 1 kilo af stoffet er nok til at forurene en milliard liter grundvand, så det ikke kan bruges som drikkevand.
Chlorerede opløsningsmidler nedbrydes langsomt i naturen og er giftige. Ved en længerevarende påvirkning er stofferne kræftfremkaldende.

Om Regionens rolle:
Region Midtjylland kortlægger og undersøger tidligere industri.
Arbejdet udføres for at klarlægge, om der er en risiko for forurening af grundvand eller indeluften i boliger. Senere er regionen også med til at rense de forurenede grunde.