01-09-2008

Foto: Sund og Bælt

Rapporten, der ligger til grund for regeringens håndfaste afvisning af en Kattegatbro, er misvisende og mangelfuld. Det siger formanden for Region Midtjylland, Bent Hansen (S). Han opfordrer til at løfte blikket og diskutere, hvordan Danmark skal bindes sammen i fremtiden.

På baggrund af en bestilt rapport fra konsulentfirmaet NIRAS har transportminister Carina Christensen (K) været hurtig til at dømme en broforbindelse over Kattegat ude.

Alt for hurtig, synes formanden for Region Midtjylland, Bent Hansen (S), der lighed med flere fremtrædende trafikforskere mener, at den er gal med forudsætningerne for NIRAS’ regnestykker.

”Den rapport er en ommer. Den er gennemsyret af forkerte tal og sammenligninger. Eksempelvis prissættes Fehmernforbindelsen uden landanlæg, mens disse udgifter indregnes i Kattegatbroen. Alene det giver en fejl på 20-30 milliarder kroner”, siger Bent Hansen.

Tvivl om Fehmern
”Hvis man anvender de samme forudsætninger for de to forbindelser, vil Kattegatbroen i 2020 fragte næsten tre gange så mange biler over som Fehmern-broen - uden tilnærmelsesvis at have kostet det tredobbelte. Derfor sår transportministeren med sin kategoriske afvisning af en bro over Kattegat også tvivl om økonomien i Fehmern-projektet”, siger Bent Hansen.

Han hæfter sig også ved, at regeringens rapport regner med et såkaldt trafikspring på 15 pct. på en ny Kattegatforbindelse - altså at 15 procent flere pludselig vil vælge at krydse Kattegat, bare fordi broen er kommet - mens den giver 40 procent til Fehmern-broen.

Til sammenligning ved man, at trafikspringet på Storebælt blev 130 procent, mens det blev 60 procent på Øresund.
Dertil kommer, at Storebæltsforbindelsen siden åbningen har haft en vækst i trafikken på 5 pct., mens Øresund har trukket en årlig vækst på 14 pct.

Ingen vej udenom
På baggrund af regeringens nylige udmeldinger på Kattegatbroen ser Bent Hansen frem til at modtage den rapport, som regionen selv - bakket op af sine 19 kommuner - har bestilt hos Rambøll. Den forventes at ligge klar i oktober og vil ifølge Bent Hansen give et mere fair scenarie.
”Vi skal jo ikke tro, at vi bare kan spare de penge og lade som ingenting. Får vi ikke Kattegatbroen, må vi snakke udvidelse af Storebæltsforbindelsen og måske en ny bro mellem Fyn og Jylland. Vi er nødt til at tage stilling til, hvordan vi binder Danmark bedre sammen”, siger Bent Hansen.

Flere oplysninger:

 Bent Hansen  

Bent Hansen
Formand for Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

 

 Henrik Brask Pedersen
 

Henrik Brask Pedersen, afdelingschef
Miljø, teknologi og infrastruktur
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5170
henrik.brask@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på Http://www.rm.dk/politik/politikerne
Foto: Sund og Bælt

Se flere fakta om forbindelserne