Nu skal de syge selv være med til at forbedre sundhedstilbuddene i Randers. Region Midtjylland og Randers Sundhedscenter vil nu involvere brugernes egne erfaringer i forbedringen af sundhedsydelser og produkter.Nu skal de syge selv være med til at forbedre sundhedstilbuddene i Randers. Region Midtjylland og Randers Sundhedscenter vil nu involvere brugernes egne erfaringer i forbedringen af sundhedsydelser og produkter.


Sammen med en lang række vidensinstitutioner og private virksomheder vil Randers Sundhedscenterog Region Midtjylland nu lave såkaldt ”brugerdrevet innovation” på sundhedsområdet. Det handler ganske enkelt om at tage udgangspunkt i de syges hverdag. Ved at bruge erfaringerne herfra kan man bedre udvikle nye og bedre produkter og sundhedstilbud, der kan gøre hverdagen lettere for patienterne.

Diabetikere i front
I første omgang vil Randers Sundhedscenter involvere diabetikere i arbejdet med at forbedre sundhedstilbuddene. Ideen er at se på hvilke problemstillinger, man har som diabetiker, og hvordan man bedst kan tackle de daglige udfordringer.
Og det er noget, der glæder formanden for de næsten 1100 medlemmer af Diabetesforeningen i Randers, Peter Mørk.
 
- Vi er meget henrykte over dette projekt, og vi er naturligvis meget velvilligt indstillet overfor at bidrage med vores viden, siger han. Som et helt konkret eksempel på produkter, der kunne forbedres til fordel for diabetikerne, nævner han varedeklarationerne på fødevarer. De indeholder ikke altid alle relevante oplysninger og ofte er skriften så lille, at det er meget svært at læse teksten.

Modellen kan udbredes til andre grupper
Formanden for Sundheds- og ældreudvalget i Randers Kommune, Aage Stenz, ser projektet som en naturlig forlængelse af de allerede eksisterende samarbejder.

- Vi har igennem Randers Sundhedscenter et tæt samarbejde med patientforeningerne i kommunen, og når vi nu inddrager private virksomheder og videninstitutioner, er det et udtryk for, at vi gerne vil være på forkant med udvikling af nye produkter og tilbud inden for sundhedsområdet, konstaterer han.
Aage Stenz forventer også, at projektet vil kunne udbredes til andre områder. 

- Hvis vi får gode erfaringer med at inddrage diabetikerne, er det naturligt at brede det videre ud til andre områder som f.eks. KOL- og hjertepatienter, mener udvalgsformanden fra Randers.

Projektet har titlen ”Sundhedsområdet som accellerator for erhvervsudvikling” og er udviklet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Randers Kommune og finansieret af Region Midtjylland, Randers kommune og Erhvervsministeriets pulje til Brugerdrevet Innovation.

Brugerinddragelse i nyt sundhedscenter
Metoden med brugerinddragelse vil også blive brugt ved udviklingen af det nye sundhedscenter på Thors Bakke i Randers, der skal stå færdigt i sommeren 2011. Her vil både kommunale, regionale og private aktører bo i samme hus. Centeret skal samle bl.a. sundhedspleje, rehabilitering, tandpleje, patientforeninger, jordemodercenter, mammografi og private sundhedsaktører som praktiserende læger, tandlæger, apotek og meget mere.

Flere oplysninger
Udviklingskonsulent Hanne Juel
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Tlf. 8728 5156
hanne.juel@ru.rm.dk

Sundhedschef Lene Jensen, Randers kommune
Tlf. 8915 1200
lene.jensen@randers.dk

Fakta om ”Sundhedsområdet som accellerator for erhvervsudvikling”

Projektdeltagere
Alexandra Instituttet (projektleder), Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Randers Fysioterapi og træningscenter, VIA University College, Væksthus Midtjylland, GLOKAL Marketing, Sunde tanker/Kocheriet, Center for Folkesundhed Aarhus Universitet, Tulip Fod Company, Institut for Arkitektur og Design Aalborg Universitet, Dansk Projektrådgivning, Silkeborg Teknisk Skole, Mobile Fitness, Novax, IBM/Acure, Sanofi-Aventis, CSC Scandihealth, Agro Business Park, Randers Kommune, Randers Regionshospital, Sundhedscenteret i Randers
Varighed: 3 år (2009, 2010 og 2011)