Ny dansk undersøgelse afviser sammenhæng mellem vandladningsproblemer og kræft.

Ny dansk undersøgelse afviser sammenhæng mellem vandladningsproblemer og kræft.

Der er ingen grund til at mænd med slap stråle og hyppige vandladninger skal være særligt bekymrede for prostatakræft. Omvendt er der derfor heller ikke grund til at forbeholde PSA-målinger til mænd med vandladningssymptomer. En ny dansk undersøgelse viser, at der ikke er sammenhæng mellem vandladningsproblemer og kræft i prostata. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, British Journal of Urology.


I Danmark anbefales mænd med vandladningsgener eller tidligere tilfælde af prostatakræft i familien at få målt PSA-tallet ved en blodprøve. Imidlertid diagnosticeres og behandles flere og flere tilfælde af prostatakræft hos mænd uden hverken vandladningsgener eller familiær disposition til sygdommen på baggrund af en ikke anbefalet PSA-blodprøve.

Formålet med undersøgelsen var derfor at belyse og sammenligne kræftsygdommens karakteristika og behandlingsresultater hos 585 kræftopererede mænd med og uden forudgående vandladningssymptomer. De kliniske data er indsamlet mellem 1997 og 2008 som led i Det Århusianske Prostatacancer-Projekt. 47 familiært disponerede prostatacancerpatienter blev ekskluderet af undersøgelsen, da disse helt efter forskrifterne havde fået foretaget PSA- måling.

I alt var ca. en tredjedel (188) af de opererede patienterne diagnosticeret tilfældigt uden vandladningsgener, medens 350 (65 %) patienter fik stillet kræftdiagnosen på baggrund af besværet vandladning. Kræftknudens størrelse og udbredelse var ligesom risikoen for umiddelbart sygdomstilbagefald ens i de to patientgrupper.

Uventet viste kræftknudens mikroskopiske udseende (Gleason score) og dermed aggressivitet, at patienterne med forudgående vandladningssymptomer i den sammenhæng var mindst syge, og at de oprindeligt symptomfri og tilfældigt opdagede prostatakræftpatienter i virkeligheden endte med den største risiko for på sigt ikke at være helbredt af operationen.

Undersøgelsen kunne således ikke påvise nogen sammenhæng mellem vandladningssymptomer og prostatakræft, og da begge tilstande er ekstremt hyppigt forekommende hos ældre mænd, vil et tilfældigt sammenfald mellem vandladningssymptomer og prostatakræft naturligt ofte forekomme.

Sammenholdt med andre studier behøver man således som voksen mand ikke specielt at frygte kræftsygdom, blot fordi den aldersbetingede godartede vækst af prostata skulle medføre slappere stråle, hyppigere eller natlige vandladninger. Til gengæld synes der ikke at være belæg for, at PSA måling forbeholdes mænd med frem for uden vandladningssymptomer.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Screening by lower urinary tract symptoms vs asymptomatic prostate-specific antigen levels leading to radical prostatectomy in Danish men: tumour characteristics and treatment outcome. Michael Borre. BJU Int. 2009 Jan 9. [Epub ahead of print].

Evt. yderligere oplysninger fås hos overlæge Michael Borre,
89 49 55 66 - bed om kode 5909,
mobil 29 612 713 eller e-mail borre@ki.au.dk