Hospitalerne skal kunne råde over det nødvendige personale, og borgerne skal have mest mulig kvalitet for skattekronerne. Region Midtjylland har derfor gennemført offentligt udbud på sundhedsfaglige vikarydelser for cirka 100 mio. kr. om året.Hospitalerne skal kunne råde over det nødvendige personale, og borgerne skal have mest mulig kvalitet for skattekronerne. Region Midtjylland har derfor gennemført offentligt udbud på sundhedsfaglige vikarydelser for cirka 100 mio. kr. om året.


For at sikre, at pris og kvalitet hænger sammen, og for at sikre den nødvendige bemanding og ekspertise på regionens hospitaler og institutioner, har Region Midtjylland gennemført offentligt udbud på sundhedsfaglige vikarydelser.

Medlemmerne af en bredt sammensat brugergruppe har gennemarbejdet og vurderet de indkomne tilbud, og efterfølgende indgået rammeaftaler med seks vikarbureauer, som de næste 2-4 år skal levere blandt andre sygeplejersker og SOSU-assistenter, når regionens faste personale – eksempelvis ved ferie, sygdom og spidsbelastning – ikke har mulighed for at dække behovet.

Rammeaftalerne er indgået med virksomhederne:

 • Pleje og Omsorg A/S
 • ActivCare A/S, Århus
 • Adecco A/S, Århus
 • Thy Sygepleje Vikarbureau
 • Vikarbureauet PUS A/S
 • Sygeplejerskernes Vikarbureau A/S, Århus

- der supplerer hinanden, hvormed der ikke er udpeget en decideret "vinder" af udbuddet.

Kvalitet og forsyningssikkerhed
Region Midtjylland – og dermed borgerne – har flere fordele ved at samle forsyningen af vikarer på kun seks bureauer. Kvaliteten og forsyningssikkerheden er den afgørende faktor, men pris og økonomi
er naturligvis også vigtige forhold.

- Med udbuddet sikrer vi den nødvendige bemanding og dermed den optimale udnyttelse af kapaciteten på regionens hospitaler. Ved at udbuddet giver faste leveringsbetingelser og gennemsigtige priser, håber vi samtidig at kunne få flere og bedre ydelser for de samme penge – og på sigt måske oven i købet lægge en dæmper på den samlede udgift til sundhedsfaglige vikarer, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard-Pedersen, tlf. 8728 5040 / 2124 2316

Udbudsjurist, Janni H. Nielsen,
tlf. 8728 5782 / 3065 9055

Indkøber, Birgitte Nellemann,
tlf. 8728 5786 / 3091 4854

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer


Fakta
De seks udvalgte vikarbureauer tilbyder arbejdskraft indenfor fagområderne

 • Sygeplejersker(anæstesi, intensiv sygepleje log psykiatri)
 • Sygeplejestuderende (efter bestået 2. semester)
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Plejere
 • Radiografer
 • Socialpædagoger
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Bioanalytikere
 • Jordmødre
 • Lægesekretærer
I 2007 brugte Region Midtjylland omkring 100 millioner kroner på at hyre sundhedsfaglige vikarer til regionens hospitaler og institutioner. Udgiften er variabel fra år til år og optræder ikke med et fast beløb i regionens budgetter.