Kom til workshop og bidrag til byggeriet af fremtidens universitetshospital! Workshop og temadag afholdes i Århus den 28. februar.Kom til workshop og bidrag til byggeriet af fremtidens universitetshospital!

Helt central i sundhedsvæsnet er patienterne og deres pårørende. Derfor skal disse selvfølgelig også inddrages, når Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, skal nærmere projekteres som fremtidens hospital. Derfor holder folkene bag DNU en særlig bruger-workshop lørdag den 28. februar, kl. 9.30-15.30, hvortil repræsentanter for patienter og pårørende er inviteret.

– Patienterne er eksperterne. Nogle har måske en kronisk lidelse og får derved en livslangt kontakt til sundhedsvæsnet. Projektet omkring DNU er i sin indledende planlægning. Derfor har vi nu en mulighed for at invitere patienter og pårørende til at pege på, hvad der er deres vigtigste prioriteter i det enorme hospitalsbyggeri, inden den første konkrete streg fra arkitekterne sættes, siger DNUs kommunikationschef Lotte Søgaard om baggrunden for bruger-workshoppen.I efteråret var det repræsentanter for de professionelle i sundhedsvæsnet, der fik lejlighed til at komme med deres bud på, hvordan det nye hospital bør indrettes, så det er allerbedst.
Den 16. marts kommer en tredje inspirationsdag med workshop, hvor det er forskere og erhvervsliv, der skal komme med deres bud.

Der er plads til 200 patienter og pårørende nu den 28. februar. Hvis du er patient eller pårørende og interesseret i at deltage – og ikke allerede er inviteret gennem en patientforeningen, så er der mulighed for at blive skrevet op til eventuelt overskydende pladser ved henvendelse til: projektafd@dnu.rm.dk.
Opgiv venligst navn, alder, telefonnummer og adresse.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 16. februar!

Se her fuldt program for workshoppen.