Fællestillidsrepræsentanterne Pirrko Dinnesen og Jytte Greve har stillet to spørgsmål til regionsrådet om overbelægning på hospitalerne. Regionsrådsformand Bent Hansen (S) har nu svaret på spørgsmålene.
I spørgetiden ved regionsrådets møde den 21. januar 2009 blev der stillet to spørgsmål fra Pirrko Dinnesen, Fællestillidsrepræsentant Regionshospitalet Randers og Grenaa og Jytte Greve, Fællestillidsrepræsentant Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

De to spørgsmål lød:

1. ”Hvilke tiltag vil regionen gøre i den nuværende situation, hvor der er overbelægning på de medicinske afdelinger i regionen, for at sikre forsvarlige, ordentlige og værdige forhold for patienterne og kvalitet i behandlingsforløbene?”

2. ”Har I, i Regionsrådet, regnet på, om kapaciteten af medicinske senge er tilstrækkelig fremover, når reduktionerne i det medicinske område realiseres?”

Læs regionsrådsformand Bent Hansens (S) svar