Fire måneder før aftalt har Region Midtjylland købt behandlinger for det beløb, som er aftalt med regeringen.


Fire måneder før aftalt har Region Midtjylland købt behandlinger for det beløb, som er aftalt med regeringen.


Da Folketinget november sidste år suspenderede det udvidede frie sygehusvalg, iværksatte Region Midtjylland en række udbud. Det betød, at flere patienter kunne blive behandlet billigere på de private hospitaler.

Aftalen med regeringen var, at Region Midtjylland skulle bruge 186 mio. kr. i perioden fra 26. juni 2008 til 31. juni 2009. En opgørelse viser, at Region Midtjylland fra 26. juni 2008 til 28. februar 2009 har brugt for 188 mio. kr. på de private hospitaler. Mere end det beløb, der blev brugt i 2007.

- Da det udvidede frie sygehusvalg blev suspenderet, besluttede regionsrådet i Region Midtjylland en ny visitationspraksis. Den går ud på, at de mest syge kommer til først. Og kan vi ikke tilbyde borgerne behandling på et af vores hospitaler inden for et lægefagligt forsvarligt tidspunkt, henviser vi fortsat til privathospitalerne. Målet er at sikre patienterne fortsat god behandling, udnytte den samlede kapacitet bedst muligt og overholde de økonomiske rammer, som er aftalt med regeringen, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Region Midtjylland.

Leif Vestergaard Pedersen understreger, at Region Midtjylland følger denne visitationspraksis også efter, at den aftalte ramme om brugen af privathospitaler altså er udfyldt.

Samarbejdsudvalget vedr. privathospitaler er informeret om, at regionen nu har opfyldt sin del af aftalen.


Flere oplysninger
Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 eller 2124 2316
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.