Forretningsudvalg i Region Midtjylland anbefaler Regionsrådet at godkende fire byggeprojekter til samlet set mere end en halv milliard kr. Det første spadestik bliver taget i oktober.Forretningsudvalget i Region Midtjylland anbefaler Regionsrådet at godkende fire byggeprojekter til samlet set mere end en halv milliard kr. Det første spadestik bliver taget i oktober.


Forretningsudvalget i Region Midtjylland gav onsdag grønt lys til fire store byggeprojekter, der alle er en del af Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Det handler om at udvide strålekapaciteten i Århus med fire strålekanoner, en PET/CT-scanner og en MR-scanner. Projektet koster 300 mio. kr., og det nye udstyr får hjemme i en ny bygning ved Århus Universitetshospital, Skejby.

Samtidig gav Forretningsudvalget grønt lys for tre øvrige projekter til en samlet anlægssum på 228 mio. kr.:

  • Flytning af Respirationscenter Vest, der behandler børn og voksne med vejrtrækningsproblemer,
  • En om- og tilbygning af Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby, da intensivafdelingerne på både Århus Sygehus og AUH Skejby har ringe pladsforhold.
  • Flytning af Sterilcentralen på AUH Skejby, da ombygningen af Intensivafdelingen betyder, at centralen ikke kan bruges et år.
Samlet set er der altså tale om byggeprojekter for mere end en halv mia. kr.

- Nu går vi i gang. Vi har ganske vist kun et foreløbigt tilsagn fra regeringen, men vi kan ikke vente på bureaukratiet. Patienterne har berettigede forventninger om gode behandlingsmuligheder, og personalet har brug for bedre forhold. På intensivafdelingerne i Århus er pladsforholdene så dårlige, at Arbejdstilsynet med rette har påtalt dem. Og for et samfund i økonomisk krise vil et byggeprojekt af denne kaliber gøre god gavn, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Regionsrådet tager nu kontakt til regeringen for at komme i dialog om en frigivelse af pengene fra puljen til nyt sygehusbyggeri.

Regionsrådsformanden peger på, at den første byggefase samtidig vil give et bedre erfaringsgrundlag for at vurdere, om den afsatte beløbsramme på i alt 6,35 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital er tilstrækkelig.

Dagsordenen til forretningsudvalgets behandling af sagen kan ses på www.rm.dk – under fanebladet politik og herunder menupunktet ’udvalg’ – ’forretningsudvalget’.

Kontakt
  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S) - tlf. 8728 5010 / 4031 3707
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne