Det nye numer af mi(d)t Liv ser på, hvordan Region Midtjyllands store folkesundhedsundersøgelse Hvordan-har-du-det bidrager til arbejdet for at skabe øget sundhed og trivsel på de midtjyske hospitaler og i almen praksis og kommuner.”Der snakkes så meget om undersøgelser, der bliver lavet – og lagt i en skuffe. Men indimellem udkommer rapporter, som virker stik modsat: som virker igangsættende, som kommer på arbejde ude i den virkelige verden, som er så oplagte og nyskabende, at man må spørge sig selv – lidt dumt: Hvorfor har vi ikke lavet det før?”
Johannes Flensted-Jensen (S), regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget

Siden Region Midtjyllands sundhedsprofil blev offentliggjort i 2006, har Center for Folkesundheds befolkningsundersøgelse af sundhed, sygdom og trivsel fået rigtig mange ben at gå på. Sundhedspolitikker i såvel kommuner som region bygger på resultater herfra, og den har givet inspiration til mange nye sundhedsindsatser. I dette nummer af mi(d)t Liv gør vi status og viser, hvordan de mange data giver liv til arbejdet for at skabe øget sundhed og trivsel på de midtjyske hospitaler og i almen praksis og kommuner.
 

 Hent seneste udgave


Tobaksforebyggelse i børnefamilier
Næsten alle kommuner i regionen har taget fat i livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion samt stress. De bruger typisk data fra sundhedsprofilen til at udvælge de målgrupper, der har behov for en særlig indsats. Favrskov Kommune har fx sat ekstra fokus på at forebygge tobaksrygning i småbørnsfamilier.

– Et af de tal, som tiltrak sig særlig stor opmærksomhed var, at der ryges dagligt i hjemmet hos næsten hver femte af de borgere, der bor sammen med børn mellem 0-15 år, siger sundhedskonsulent Linda Johansen, Favrskov Kommune, og fortæller, at kommunen bl.a. har indført systematisk screening af rygevaner blandt nybagte forældre og gennemført særlige kampagner på udvalgte skoler.

Århus, Silkeborg, Holstebro og Struer er andre kommuner, som i dette nummer af mi(d)t Liv bidrager med eksempler på sundhedsinitiativer, der er inspireret af og bygger på sundhedsprofilens tal om sundhed, sygdom og trivsel. Læs side 22-32.

Nyt syn på psykisk syges livsstil og sundhed
I Region Midtjylland blev sundhedsprofilens dokumentation af, at tre ud af fire psykisk syge har en eller flere fysiske sygdomme, en øjenåbner. De psykiatriske patienters fysiske sundhedstilstand er derfor udvalgt som et særligt fokusområde i regionens nye psykiatriplan. Chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland understreger, at mennesker med psykisk lidelse skal ses som komplekse mennesker.

– Vi har ikke været tilstrækkeligt gode til at være opmærksomme på, at patienterne kan fejle flere ting eller er i risiko for at udvikle flere sygdomme. Der er derfor behov for at sætte ind på både det psykiatriske og det somatiske område. Det er en udfordring, vi allerede målrettet er gået i gang med, siger han og fortæller, at det i høj grad handler om at styrke samarbejdet mellem psykiatrien og den øvrige del af sundhedsvæsenet. Læs om de konkrete tiltag side 17-18.

Sundhedsprofiler på tværs af landet
Der er allerede udarbejdet sundhedsprofiler i flere regioner. Læs side 4-16. Det har affødt et ønske om at koordinere og ensarte befolkningsundersøgelser i hele landet. Både med hensyn til hvordan spørgsmål formuleres og ved samtidige udsendelser. Nye sundhedsprofiler ventes igangsat i 2010, og gør det muligt at sammenligne sundheden på tværs af landet.

Flere oplysninger
Louise Nordvig, tlf. 8728 4705 / 2047 9041, louise.nordvig@stab.rm.dk

mi(d)t LIV udgives af Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
www.centerforfolkesundhed.dk

Læs mere om folkesundhedsundersøgelsen på www.hvordanhardudet.rm.dk