Skulle svineinfluenzaen fra Mexico finde vej til Region Midtjylland, er beredskabet på plads. Forholdsreglerne er øget opmærksomhed – og så ellers ro på. Hør interview med ledende overlæge Lars Østergaard, Århus Univeristetshospital, SkejbySiden opdateret med interview 28/04/09 kl. 10,35


Skulle svineinfluenzaen fra Mexico finde vej til Region Midtjylland, er beredskabet på plads. Forholdsreglerne er øget opmærksomhed – og så ellers ro på.

- Intet tyder på, at svineinfluenzaen er mere farlig, end de influenzaer, vi kender i forvejen. Faktisk ligner det en mild influenzaform, siger Lars Østergaard, ledende overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling Q på Århus Universitetshospital, Skejby.

Det er her, patienter fra Region Midtjylland vil blive indlagt, hvis der er mistanke om, at de har svineinfluenza. Det vil ske indtil sundhedsmyndighederne er sikre på, at sygdommen opfører sig som forventet.

Lars Østergaard fortæller, at personer, der har været i Mexico eller andre lande, hvor der er konstateret svineinfluenza inden for de seneste ti dage, og som får symptomer på influenza, skal kontakte deres praktiserende læge eller vagtlægen.

Det gælder også folk, der har været sammen med rejsende fra de berørte områder.

Allerede i fredags trådte beredskabet i Region Midtjylland i kraft. Medicinske afdelinger, mikrobiologiske afdelinger og børneafdelinger i hele regionen blev opfordret til at være opmærksomme på influenza-symptomer hos personer, der har været lande, hvor der er konstateret svineinfluenza.

- Influenzatypen er endnu meget ukendt. Derfor er vi selvfølgelig i beredskab, og sundhedsmyndighederne vil overvåge situationen nøje, siger konstitueret overlæge ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Jens Winther Jensen, der er leder af Region Midtjyllands Akut Medicinske Koordinationsenhed.

De praktiserende læger i Region Midtjylland modtager i dag information om, hvordan de skal forholde sig overfor mistanke om svineinfluenza.


Fakta og baggrund

  • I skrivende stund er der ikke konstateret svineinfluenza i Danmark

  • I Region Midtjylland har embedslægen ikke kendskab til patienter med mistanke om svineinfluenza
     
  • Den influenzamedicin vi har i Danmark er virksom mod svineinfluenzaen
  • Borgere skal kontakte deres praktiserende læge eller vagtlægen, hvis de får influenzasymptomer efter at have opholdt sig i områder, hvor sygdommen er rapporteret, eller hvis de har været sammen med rejsende fra de berørte områder
     
  • Symptomer på influenza er feber, hoste, synke og muskelsmerter

Se spørgsmål og svar om svineinfluenzaen

Flere oplysninger
Ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, professor Lars Østergaard  8949 8300 / 5151 3140 / larsoest@rm.dk

Konstitueret overlæge og leder af Region Midtjyllands Akut Mediciske Koordinationsgruppe Jens Winther Jensen 2488 8428 / jens@aarhus.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.