20-05-2009Bogen ”Midt i historierne” vil i 2010 blive udgivet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Midtjyske Museer Udviklingsråd. Her binder museerne den nyeste viden om regionens kunst, kultur og natur sammen i spændende og vedkommende historier.


Regionsrådet har på sit møde onsdag bevilget 854.000 kroner til bogprojektet ”Midt i historierne”. Ideen til bogen opstod i forbindelse med Anna Amalia tesalonerne, der i 2007 skulle inspirere regionen til konkrete satsninger i forbindelse med vedtagelsen af den regionale udviklingsplan. Nærmere bestemt blev ideen født på herregården Gammel Estrup, hvor museumsdirektør Britta Andersen holdt tesalon.

Fælles forståelse

Projektet er nu blevet videreført som et fælles museumsprojekt i hele regionen. Som titlen fortæller, er det en pointe, at de natur-, kultur-, og kunsthistoriske museers viden sættes i spil på en måde, der ikke er prøvet før. Region Midtjylland deltager aktivt i projektet, og ”Midt i historierne” skal give anledning til at præsentere regionens borgere for en fælles forståelse for regionens landskabsmæssige, kulturelle og kunstneriske mangfoldighed.

Bogen vil blive på 200-250 sider og inddelt i 8 overordnede afsnit: Vestkysten, Limfjorden, Heden, Søhøjlandet, De store ådale, Østjylland, Djursland samt Øerne i Kattegat.

Kulturudviklingsmidlerne

Tilskuddet til bogen er bevilget af regionen kulturudviklingsmidler. Der kan ikke søges om tilskud fra denne pulje, men regionsrådet kan bruge midlerne til at støtte projekter, som skønnes at have en særlig strategisk betydning for udviklingen af regionens kulturliv.

Animation og drama

To andre projekter er aktuelle i forbindelse med støtte fra kulturudviklingsmidlerne. Nemlig The Animation Workshops animationsfestival for børn, og børneteatret Filurens Dramatikværket, der handler om produktion af professionel dramatik, der kan spilles af børn og unge. Begge projekter har været behandlet som almindelige kulturansøgninger, men videreføres nu som projekter med en særlig strategisk betydning – i det konkrete tilfælde for udvikling af børnekulturen i Region Midtjylland. Videreførelsen af Dramatikværket er dog endnu ikke godkendt. Det vil blive behandlet på regionsrådets møde i juni.

Netværk overalt

I det hele taget har Region Midtjylland travlt på kulturfronten. Ved siden af arbejdet med de strategiske udviklingsmidler, er regionen involveret i netværk på museums-, musikskole-, teater-, billedkunst- og børnekulturområdet.

19 projekter fik penge

Det sker samtidig med, at Regional Udvikling – nu to gange om året – indkalder ansøgninger til den ”almindelige” kulturpulje.

På regionsrådsmødet 29. april støttede Regionsrådet således 19 projekter med i alt 2,1 mio. kroner. Støttebeløbene spændte fra 25.000 til 400.000 kroner. 35 projekter fik afslag, fordi de faldt uden for kulturpuljens retningslinjer – primært fordi de ikke vurderes at have det regionale perspektiv, der kræves.

De projekter, der fik tilskud, er spredt over det meste af regionen og omfatter en mangfoldighed af kunstnerisk og kulturel udfoldelse.

Det drejer sig om:

 • Under samme himmel - et dialog-udviklingsprojekt
 • Hvide Sande Masterclass – en international masterclass for unge klassiske musikere
 • Sculpturestreet.dk – et kunstprojekt, der omdanner villaveje i Hvide Sande i vest og på Djursland i øst til ”gallerier”
 • Fermata – en teaterforestilling som co-produktion mellem institutioner i Danmark, Frankrig og Storbritannien
 • Kulturkaravanen ”Mørket” – et omrejsende kulturtilbud i Midt- og Vestjylland til byer med under 100 indbyggere
 • En kunstguide for Region Midtjylland
 • OREGON Filmkonkurrence – en regionalt baseret filmkonkurrence for børn og unge
 • “PaperMakesDance" – et laboratorium for internationale papirinstallationskunstnere
 • International Women's Theatre Festival TRANSIT – en festival bestående af teatre og teaterensembler, som geografisk og kunstnerisk er placeret i periferien
 • The Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009
 • International Workshop for Billedkunstnere 2009
 • Cirkus til kanten
 • Vestjyske Fortællespor
 • Fortælleværksteder og vandringer i Nationalpark Mols Bjerge
 • Kniven - en satirisk operaforestilling
 • Tollundmandens Verden - fra Bjældskovdal til Athen
 • Eksport af Junge Hunde festivalen til Shauspielhaus Bochum
 • ILT - International Levende Teater 2009
 • 8210 Rap Dance Center 


Flere oplysninger

Erik Bach Andersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5138
Erik.Andersen@ru.rm.dk

 

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.

Foto
molsbjerge