Region Midtjylland samler i stadig større grad sine indkøb og indgår attraktive indkøbsaftaler. Senest er der høstet store milliongevinster på EU-udbud af blandt andet pacemakere og proteser til ortopædkirurgiske behandlinger.
Region Midtjylland samler i stadig større grad sine indkøb og indgår attraktive indkøbsaftaler. Senest er der høstet store milliongevinster på EU-udbud af blandt andet pacemakere og proteser til ortopædkirurgiske behandlinger


(Bemærk præcisering af aftaleperiodernes længder - se andet afsnit)

Indkøbspolitikken, som Regionsrådet vedtog 22. august 2007, har effekt og viser nu sin værdi. Kernen i politikken er at regionen – med hensyntagen til blandt andet etik og miljø – målrettet går efter at gennemføre udbud, hvor det er muligt at opnå økonomiske og forsyningsmæssige forbedringer.

Udbud sparer millioner
Senest er der høstet en gevinst på godt 35 millioner kroner over aftaleperiodens to år, ved at udbyde Region Midtjyllands samlede indkøb af pacemakere m.v. En række udbud af proteser og komponenter til ortopædkirurgiske behandlinger i blandt andet knæ og skuldre giver mulighed for at spare op imod 25 millioner kroner over aftaleperiodens fire år – og et netop gennemført udbud af rengøringsmidler og -artikler til alle regionens hospitaler og institutioner baner ligeledes vej for besparelser på op imod 25 millioner kroner over aftaleperiodens to år.

De mærkbare besparelser på indkøbsbudgettet vækker naturligvis glæde blandt regionens politikere.

- Ved at samle og udbyde indkøbene i fællesskab får vi frigjort ressourcer til regionens kerneopgaver. Vi får mere sundhed og velvære til glæde for regionens borgere. Det er et rigtigt pænt stykke arbejde der er gjort her, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Når det er muligt at indgå bedre og mere favorable indkøbsaftaler hænger det sammen med, at indkøbspolitikken har effekt, at indkøb i fællesskab giver mulighed for at analysere og forbedre forsyningsprocesserne samt at regionens medarbejdere generelt er blevet mere opmærksomme på det oplagte i at købe ind sammen, siger indkøbs- og logistikchef Esben Madsen.

Altid brugere med på råd
En anden medvirkende årsag til millionbesparelserne er, at brugerne tidligt kommer med på råd, og at alle udbud bliver til sammen med fagspecialister fra regionens hospitaler og institutioner. Hertil kommer at anvendelsen af fælles indkøbssystemer skaber overblik og gør det muligt at analysere regionens samlede forbrug af varer og tjenesteydelser.

Fakta
• Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for 4-6 mia. kr.
• Samtlige indkøb, der i årlig omsætning har en værdi over 1.535.844 kroner skal i offentligt EU-udbud
• Region Midtjylland har centraliseret indgåelsen af indkøbsaftaler og gennemførelsen af udbud i en fælles indkøbs- og logistikafdeling, hvor specialister skaber rammerne for, at hospitaler og institutioner kan købe ind på økonomisk og forsyningsmæssige attraktive vilkår
• Region Midtjylland har en indkøbsstrategi med de øvrige regioner, og samarbejder med dem om at udbyde indkøb i fællesskab.

• Hent Region Midtjyllands indkøbspolitik

Billeder
• Hent billede af pacemaker på operationsstue 
• Billedtekst: Når Region Midtjylland går på storindkøb er der penge at spare. Senest har regionen sparet 35 millioner kroner ved at samle ordren på pacemakere ét sted og der er flere gode forretninger på vej. Foto: John Kristensen, AUH, Skejby

Flere oplysninger
• Regionsrådsformand, Bent Hansen (S) / tlf. 4031 3707
• Indkøbs- og logistikchef Esben Madsen, tlf. 3065 9050 / Esben.Madsen@stab.rm.dk
• Udbudsjurist Sidsel Marcussen / tlf. 8728 8380 / Sidsel.Marcussen@stab.rm.dk
• Udbudsjurist Janni H. Nielsen, tlf. 8728 5782 / Janni.Nielsen@stab.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.