04-06-2009Nu er chancen der for at påvirke udviklingen af fødevareområdet. Med et budget på 97 mio. kroner vil Vækstforum og Region Midtjylland levendegøre en del af satsningen på fødevareområdet og søger derfor parter til et konsortium.


Det betyder, at universiteter, videnmiljøer, fødevarevirksomheder og mange andre kan være med til at realisere Vækstforums strategi om at skabe mere klog hverdagsmad. Og nye, sunde forretningsområder.
I første omgang søger Vækstforum parter til et konsortium, der kan etablere et innovationsmiljø og udvikle og opdyrke nyskabende fødevareprojekter.

Godt udgangspunkt

En tredjedel af den danske fødevareproduktion finder sted i regionen, og omsætningen på fødevareområdet i Region Midtjylland udgør med 123 mia. kroner næsten en fjerdedel af den samlede omsætning i regionen.
Der er desuden en overrepræsentation af videnmiljøer inden for fødevareområdet. Endelig rummer regionen et miks af små, mellemstore og helt store fødevarerelaterede virksomheder, hvor de store kan tiltrække de rigtige kompetencer og internationale kontakter, mens vækstlaget af de små og mellemstore fostrer mange idéer.

Erhvervsrettede projekter

Hvis denne regionale styrkeposition skal bevares og udbygges, kræver det en særlig indsats.
Først og fremmest skal der etableres et innovationsmiljø, hvor viden, erhverv og brugere bringes sammen på nye måder og skaber nye forretningskoncepter inden for fødevarer. Dette innovationsmiljø skal bære både forskningen og erhvervet frem – blandt andet ved hjælp af konkrete erhvervsrettede projekter, der med nye metoder og samarbejdsrelationer satser på at opnå en større mangfoldighed af højkvalitetsprodukter.

Nye tanker

Skal f.eks. et nyt pålægsprodukt klare sig på markedet, skal der tænkes nyt – eksempelvis når det gælder smag, udseende, emballage, sporbarhed, produktionsteknologi, bæredygtighed og markedsføring. Globaliseringen betyder nemlig hård konkurrence, og samtidig efterspørger stadig flere forbrugere kloge og sunde hverdagsprodukter. Med støtte til projekter, der arbejder med innovation og differentiering af fødevareprodukter, ønsker Vækstforum at styrke fødevareerhvervets fleksibilitet og evne til at skabe mere kvalitet og værdi i produkterne.

Der er ansøgningsfrist for interesserede konsortier den 14. august 2009.

Læs notat om opgaver, organisering og økonomi
Læs ansøgningsvejledning
Læs Vækstforums strategi på fødevareområdet

Billedtekst: Den midtjyske region har et stærk og bredt erhvervsliv inden for fødevareområdet. Nu vil Vækstforum bidrage til at fremtidssikre området gennem initiativer, der tilfører vores hverdagsmad kvalitet, klogskab og sundhed.

Fotoet er til fri brug i forbindelse med omtale af denne pressemeddelelse. Download billedet i høj opløsning


Yderligere oplysninger 


Lars Haahr Jensen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5127
Mobil: 2163 9939
lars.jensen@ru.rm.dk

 

Anja Rasmussen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5137
anja.rasmussen@ru.rm.dk

 

 

Vækstforums megasatsning på fødevarer:

Med visionen ”Klog hverdagsmad som sund forretning” har en ekspertarbejdsgruppe givet et bud på, hvordan erhvervet kan øge sin konkurrencekraft. Det indeholder 3 elementer:

  • Erhvervet skal udnytte regionens høje videnniveau, bl.a. omkring innovation og teknologi, altså handle klogt.
  • Der skal bygges videre på et i forvejen højt kvalitetsniveau. Maden skal være sund, indbydende og bæredygtig –det skal med andre ord være en sund forretning.
  • Der bør satses på hverdagsmaden, hvor det forretningsmæssige volumen ligger. Det udelukker ikke, at der arbejdes med gastronomi. Den kan fungere som fødevarernes haute couture og skabe inspiration til og interesse for hverdagsmaden.