Genoptræning kan udgøre forskellen på, om en person med hjerneskade bliver i stand til at leve et liv med arbejde og social omgangskreds, eller et liv i dyb afhængighed og isolation. Men der er stor forskel på kvaliteten af den genoptræning hjerneskadede i Region Midtjylland bliver tilbudt i kommunerne.

Tirsdag aften var Sundhedsbrugerrådets møde forlagt til Hammel Neurocenter, hvor indsatsen for mennesker, der får en hjerneskade, var på dagsordenen. Og her var meget at glæde sig over. Ikke mindst fortællingen om, hvordan den rette behandling og genoptræning hjalp en ung mand tilbage fra døden. Fra næsten ikke at kunne noget selv til et liv som selvhjulpen med mulighed for arbejde i beskyttede omgivelser.

- Men vi blev også dybt bekymrede, fordi vi hørte, hvordan borgere i flere kommuner ikke får den fornødne hjælp, når de kommer hjem fra Hammels beskyttede og højt specialiserede verden, siger næstformand for Sundhedsbrugerrådet, John Dybdal.

Han fortæller, at mens nogle kommuner flot løfter opgaven, har ansat hjerneskadekoordinatorer, hjerneskadeteams, har specialister ansat og har fuld forståelse for den komplekse opgave det er, at få et menneske med hjerneskade på fode igen. Så er det mere op ad bakke i andre kommuner, der hverken har ekspertise eller har udpeget medarbejdere med særligt fokus på opgaven.

- Det er uacceptabelt, at kommunerne ikke er kommet længere med at løfte opgaven her to et halvt år efter kommunalreformen. Det må de simpelthen kunne gøre bedre. Ikke mindst når man ved, at genoptræning og rehabilitering virkelig kan gøre en forskel for mennesker, der har fået en hjerneskade, siger John Dybdal.

Sammen med resten af Sundhedsbrugerrådet ser han dog også lidt lys forude. Eksempelvis på tirsdag den 16. juni, hvor Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland arrangerer en temadag for ansatte i kommunerne på Hammel Neurocenter. Temadagen skal blandt andet afdække hvilke behov for uddannelse, de forskellige kommuner har på hjerneskade-området.

 

Fakta og baggrund

Læs mere på

Flere oplysninger

Næstformand for Sundhedsbrugerrådet John Dybdal (Århus)  8737 0797 / 2371 6713 / johndybdal@mail.dk

 

Medlem af Sundhedsbrugerrådet, Hjerneskadeforeningen, Viggo Jonasen (Århus) 6171 2219 / viggo.jonasen@get2net.dk


Sundhedsbrugerrådets hjemmeside


Sundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.