Innovation

Hospitalet blev onsdag kåret som vinder af Innovation Cup 2009 ved Innovation Leadership Camp i Det Berlingske Hus og kan nu pryde sig med titlen som Offentlig innovationsmester i Danmark.

Bag sejren ligger tiltag som en velfungerende Velfærdsstrategi og et effektivt iHospital.

Der var lutter rosende ord fra dommerkomiteen og blandt andre Er-hvervs- og økonomiminister Lene Espersen, da Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder i går fik overrakt prisen som vinder af Innovation Cup 2009. Hospitalet løb med prisen som Danmarks mest Innovative Offentlige arbejdsplads.

Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe og ledende overlæge Mads Koch takkede på vegne af hospitalet for prisen og forsikrede, at hospitalet ikke vil hvile på laurbærrene, men fortsat være en institution, som tænker nyt og udvikler nye tiltag til glæde for både patienter og personale.

Anna Birte SparvathChefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, der pt. befinder sig i Durban, Syd Afrika, hvor hun skal repræsentere Region Midtjylland på en verdenskongres, kommenterede resultatet over mobiltelefonen:

- Jeg er meget glad for, at det med denne pris er lykkedes os at vise, at vi med en anerkendende ledelsesstil, der bygger på tillid og medarbejdernes parathed til at tage ansvar og forpligte sig, kan opnå så flotte resultater. Den innovative praksis i hverdagen hviler på en platform af solide processer, som drives frem af kreativt tænkende mennesker, der sætter sig selv og hinanden stævne. En praksis hvor idéer udvikles, udfordres, kvalificeres og hurtigt bliver til handling - sin helt egen kunstart. Alt dette kræver kompetent innovationsledelse på alle niveauer, hvilket praktiseres på vores hospital, sagde Anna Birte Sparvath.

- Vi har i hospitalsledelsen proaktivt valgt at møde udfordringer, og mere end nogensinde må vi indse, at der er brug for mere innovation og medarbejdere, som er inspireret til at skabe nyt. Det er ud fra denne erkendelse, at vi i hospitalsledelsen længe har prioriteret en ledelsesstil, der understøtter dette, uddyber Anna Birte Sparvath på mobilen.

Hospitalet nytænker på flere niveauer

På Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder er ånden til at tænke nyt, være dristige og til at lægge handling bag tankerne. Det lille frække hospital i Region Midtjylland er således forgangshospital for flere initiativer; fx iHospitalet. IHospitalet er et elektronisk logistisk- og kommunikationssystem, der via store interaktive touchskærme på en overskuelig måde holder personalet orienteret om operationsstuer, patienter og kolleger. iHospitalet er udviklet i Horsens, og skal nu implementeres på flere af regionens hospitaler.

Et andet tiltag, som karakteriserer hospitalets proaktive tankegang, og som var et vigtigt parameter i innovationskonkurrencen er Velfærdsstrategien. Den udmønter sig i flere goder for personalet f.eks. en Take Away ordning med sund og billig mad, et Chill Out Room, en wellnesskonsulent, tilbud om coaching, en mentorordning til styrkelse af faglige initiativer såvel som forskningsenheder. For yderligere at sætte skub i hospitalets udvikling er der ansat en innovationskonsulent – et bevis på at innovation er højt prioriteret og muligt, også i det offentlige.

Vejen til prisen

Det er naturligvis det daglige arbejde på hospitalet og den forankrede innovative tankegang og ledelseskultur på stedet, som har ført til aftenens pris. HR konsulent Ane Stürup forklarer, hvordan kulturen på regionshospitalet gennem årerne har udviklet sig til at være en ”Yes we can-kultur”:

- Udgangspunktet er, at der aldrig bliver sagt nej, men i stedet spurgt: "hvordan kan vi gøre det?", forklarer hun.

- Vi tænker meget i afbureaukratisering. Der er ikke ret langt fra idé til handling. Og når folk er blevet vant til, at de tanker man går rundt med i det daglige om mulige forbedringer og effektiviseringer tages seriøst i stort og småt, så vokser interessen for at bidrage enormt. Det forsøger vi at udnytte ved at knytte de, der kommer med ny-tænkning, tæt til arbejdet med at implementere deres forslag. Det giver en fantastisk energi, fordi de dermed er motiverede for, at det skal blive en succes, siger Ane Stürup, og bakkes op af ledende overlæge Mads Koch Hansen:

- Den kultur for anerkendelse, idégene-rering og lydhørhed, direktionen har skabt her i huset, har resulteret i en ekstremt engageret medarbejderskare der ved, at vejen fra idé til implementering – og dermed indflydelse er kort.

I løbet af konkurrencen har hospitalet haft besøg af innovationskonsulent John F. Lassen fra Innovation Cup, som ved selvsyn igennem en række interview kunne få vished for de spirende initiativer og realiserede tiltag på hospitalet. Desuden har 20 ledere og medarbejdere på hospitalet besvaret et omfattende spørgeskema, som var med til at sende hospitalet øverst på sejrskamlen.

På baggrund af dette har en Innovations Cup styregruppe udarbejdet en innovationsprofil af hospitalet, som illustrerer stedets innovations-kompetencer. Profilen placerede tidligt i forløbet Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder i den såkaldte Vindergruppe, bestående af Top 15 inden for offentlige institutioner.

Innovation Cup og innovation

Styregruppen bag Innovation Cup består af Wenche Stømsnes, direktør i Center for Ledelse, Søren Salamo, professor på DTU, Anders Drejer, professor på Handelshøjskolen i Århus, Mikael Lindholm fra Innovation Inside og Lars Jannick Johansen, direktør i Huset Mandag Morgen.

Innovationskompetencerne er bedømt ud fra 3 hovedområder: stærke innovationsrammer, velfungerende innovationsprocesser, innovationssucces og resultater. Desuden har teorier bag modellen ”Innovationens syv Cirkler” været grundlaget for styregruppens udvælgelse. Modellen måler de vigtigste ledelsesmæssige parametre inden for innovation og skitserer meget kort fortalt ideen om, at innovation opstår som et resultat af fem processer bestående af ide, evaluering, test, forretningsplan og implementering.

Mere information
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 7927 4403
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen tlf. 7927 4401
HR-konsulent Ane Stürup tlf. 2913 1446

Se mere om hospitalets tiltag på www.regionshospitalet-horsens.dk og mere om Innovation Cup