Siden marts har Region Midtjylland ventet på et svar fra Konkurrencestyrelsen vedrørende udbuddet af lægevagtskørsel. Svaret er afgørende for udbuddet, der ellers har ansøgningsfrist 8. juli. Det manglende svar tvinger nu regionen til at udsætte udbudsfristen endnu engang.Siden marts har Region Midtjylland ventet på et svar fra Konkurrencestyrelsen vedrørende udbuddet af lægevagtskørsel. Svaret er afgørende for udbuddet, der ellers har ansøgningsfrist 8. juli. Det manglende svar tvinger nu regionen til at udsætte udbudsfristen endnu engang.

 

- Vi har allerede udskudt tilbudsfristen tre gange siden februar. Det er en meget utilfredsstillende situation for os – og for tilbudsgiverne, siger direktør i Region Midtjylland, Anne Jastrup.

 

Konkurrencestyrelsens svar skal afklare nogle udbudstekniske forhold, som det af hensyn til konkurrencen er vigtigt for tilbudsgiverne og regionen at kende. Blandt andet om hvorvidt både vognmænd, der kører ”limousinekørsel”, og vognmænd, der kører almindelige, taxaer kan tage del i udbuddet.

 

Først var meldingen fra Konkurrencestyrelsen, at udtalelsen ville ligge ultimo maj, herefter at udtalelsen ville foreligge 2-3 uger inde i juni, endelig at udtalelsen ville være regionen i hænde senest ved udgangen af juni. Senest har Styrelsen den 2. juli telefonisk oplyst, at udtalelsen foreligger i løbet af næste uge, det vil sige senest fredag den 10. juli 2009.

 

- Vi forsøger nu en sidste gang med en fristudskydelse, så vi overfor tilbudsgiverne kan fastholde den forventede ikrafttræden af nye kontrakter til 1. oktober 2009. Men har vi ikke svaret fra Konkurrencestyrelsen ultimo juli, annullerer vi udbuddet. Så vejer hensynet til at få en afklaring på processen og et udbud, der afvikles efter planen, tungest”, siger Anne Jastrup.

 

Hvis udbuddet må annulleres, vil ny udbudsrunde blive iværksat, når der foreligger svar fra Konkurrencestyrelsen.

 

 

Fakta om udbuddet af vagtlægekørsel i Region Midtjylland

 

·         April 2007: Efter et udbud indgår Region Midtjylland kontrakt med Randers Taxa, Silkeborg Taxa og Falke Taxi fra Hanstholm

·         Aftalen gælder fra 1. maj 2007 og to år frem med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder

·         November 2007 indbringer en gruppe vognmænd kontrakterne med Silkeborg Taxa og Randers Taxa for Klagenævnet for Udbud

·         30. maj 2008: Klagenævnet for udbud annullerer regionens aftale med Randers Taxa og Silkeborg Taxa

·         Klagenævnet for Udbud har ikke kompetence til at beslutte, hvilke konsekvenser afgørelsen vil få. Kontrakten med de to vognmænd bliver derfor ikke automatisk ugyldig

·         8. juli 2008 beslutter Direktionen for Region Midtjylland, at man vil leve op til klagenævnets afgørelse ved at afholde et nyt udbud. Direktionen forventer, at nye kontrakter kan træde i kraft den 1. maj 2009

·         25. januar 2009 er Region Midtjylland klar til at åbne for et nyt udbud

·         17. februar 2009 klager en vognmand til konkurrencestyrelsen. Klagen handler blandt andet om, hvorvidt både vognmænd, der kører ”limousinekørsel”, og vognmænd, der har almindelige taxaer, kan tage del i udbuddet

·         3. juli 2009: Region Midtjylland må udsætte udbuddet endnu engang.

 

 

 

 

Flere oplysninger

Direktør i Region Midtjylland, Anne Jastrup, 87285050 / 40821165 / anne.jastrup@stab.rm.dk