07-09-2009

Gå til stort billede fra afværgeboring

Efter mere end 30 års overvågning af grundvandet under en tidligere losseplads kan regionen nu frikende området. Det anlæg, som igennem 26 år arbejdede uafbrudt på at fjerne pesticider fra vandet, er derfor afmonteret og på vej til et andet forurenet sted.


Region Midtjylland har lukket og slukket på den tidligere losseplads i Spentrup ved Randers.
Det store område, der er udlagt som grundvandsreservoir for hele den nordlige del af Randers, er ikke længere i fare for at blive forurenet med efterladenskaberne fra den tidligere losseplads, og derfor har Region Midtjylland valgt at stoppe overvågningen og fjerne rensningsanlægget på stedet.

Løbende rensning
Siden 1978 har myndighederne haft et rensningsanlæg med kulfiltre stående på pladsen, fordi der blev konstateret forurening med sprøjtegifte samt med nitrat og andre salte.
I 1991 lukkede lossepladsen, men Århus Amt fortsatte med i døgndrift at pumpe to kubikmeter grundvand i timen op og rense det. Derefter blev det ledt tilbage til grundvandsreservoiret.
Som tiden gik, blev forureningen svagere, og i 2004 kunne amtet stoppe selve rensningen. Man fortsatte dog med at følge udviklingen, blandt andet ved at udtage vandprøver fra de etablerede boringer.

Ingen risiko

Regionen Midtjylland overtog opgaven i 2007 og etablerede en ny boring for at sikre mod risikoen for forurening. På baggrund af vandprøver og jordprøver kan regionen nu konkludere, at pladsen ikke længere udgør en risiko for grundvandsreservoiret. Derfor har man valgt at fjerne rensningsanlægget og sløjfe de fleste boringer.
Rensningsanlægget fra pladsen fortsætter nu videre til en anden lokalitet, nemlig til en grunden under en tidligere tagpapfabrik ved Uldum.

Yderligere oplysninger:

Rolf Johnsen, geolog
Jord og Råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5205
Mobil: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.