Ved dyreforsøg advarer mikrodialyse i løbet af en halv time om, at nyren er truet

Ved dyreforsøg advarer mikrodialyse i løbet af en halv time om, at nyren er truet

Patienter, der har fået en ny nyre, observeres tæt i tiden efter transplantationen for at forhindre at nyren går til. Nyren kan gå til på grund af blodpropper i nyrens blodkar, der aflukker blodforsyningen. Dette opdages ofte for sent.

Et nyt studie fra Klinisk Institut og Urinvejskirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby har undersøgt, om teknikken mikrodialyse, der kontinuerligt kan måle det lokale stofskifte i nyren, vil kunne bruges til at opdage disse komplikationer på et tidligere tidspunkt.

Forskerne testede først teknikken først testet på grise med almindelige nyrer, der fik afklemt blodforsyningen. Som en videreudvikling er der i det nye studie lavet en transplantation på 16 grise, hvor grisens egen nyre blev taget ud og nedkølet som ved transplantation på mennesker. Efter 2½ timer blev den sat ind igen og tilkoblet blodforsyningen. 5 timer senere fik halvdelen af grisene afklemt nyrepulsåren for at efterligne lukning med blodprop. I hele forløbet blev nyrens lokale stofskifte overvåget med mikrodialyse.

En time efter nyrerne havde fået genetableret blodforsyningen, var der et stabilt stofskifte. Sidst i forløbet, da nyrens kar blev afklemt, gav mikrodialyse en advarsel om dette i løbet af 30 minutter, mens der ikke sås ændringer i kontrolgruppen. Dermed vil man kunne opdage komplikationer på et tidligere tidspunkt.
Der er håb for, at teknikken med tiden vil kunne komme nyretransplanterede patienter til gode.

Undersøgelsen er et delstudie af et PhD projekt og publiceret i følgende internationale originalartikel:

Microdialysis for Detection of Renal Ischemia After Experimental Renal Transplantation. Keller AK, Jorgensen TM, Ravlo K, Nielsen TK, Olsen LH, Stolle LB. J Urol. Vol 182, 1854-1859, October 2009

Yderligere information: Anna Krarup Keller, læge, PhD-studerende. anna.keller@ki.au.dk, tlf. 89 49 55 08