1. oktober 1984 åbnede det første psykiatriske sengeafsnit i Holstebro, og dermed kan psykiatrien i den vestlige del af Region Midtjylland i år fejre 25-års jubilæum.
1. oktober 1984 åbnede det første psykiatriske sengeafsnit i Holstebro, og dermed kan psykiatrien i den vestlige del af Region Midtjylland i år fejre 25-års jubilæum.

I 1984 kom psykiatrien til Holstebro, hvor den nye psykiatriske afdeling blev dannet efter datidens mest moderne principper. Der blev åbnet et distriktsambulatorium og et dagafsnit og 1. oktober 1984 åbnede det første døgnafsnit med 13 senge. I dag 25 år senere er der i Holstebro to sengeafsnit med plads til 29 patienter, et dagafsnit med 24 pladser, og dertil kommer en bred vifte af ambulante behandlinger.

Regionspsykiatrien Holstebro arbejder målrettet på at bruge sengene så lidt så muligt og gøre mere brug af ambulant behandling og dagbehandling, fordi det giver patienterne mulighed for at blive i deres vante miljø under behandlingen.

- Et af vores særkender i Holstebro er også, at man som patient har den samme behandler og behandlingsansvarlige overlæge hele vejen igennem, uanset om man er indlagt, er dagpatient eller får anden ambulant behandling. Det giver en god sammenhæng i behandlingen, siger ledende overlæge Inge Lund Petersen.

Ifølge den ledende overlæge er det unik her i landet, at man ikke skifter behandler undervejs, og det er måske også en af grundende til, at Regionspsykiatrien Holstebro har haft et godt ry blandt personalet.

- Vi har ganske få ledige stillinger og har generelt ikke problemer med at rekruttere personale, selvom der ellers er ledige stillinger mange andre steder i sundhedsvæsnet. Vi oplever også, at vores personale ikke altid er interesseret i at gå på pension. Vi har eksempelvis et par læger, der har nået pensionsalderen, men de har valgt at fortsætte deres arbejde, fortæller Inge Lund Petersen.

I det hele taget vægter ledelsen i Holstebro, at det skal være en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og mulighed for faglig videreuddannelse – og så er der igennem 25 år blevet sunget morgensang hver dag, når personalet holder møde.

Midt i jubilæumsåret står Regionspsykiatrien Holstebro over for nye udfordringer.

Regionspsykiatrierne i Herning og Holstebro er ved at gøre sig klar til en forventet organisatorisk sammenlægning, så de to psykiatrier er klar til at flytte ind, når det nye storsygehus i Vestjylland står klar.

- Vi er i fuld gang med at gøre os klar til at flytte sammen, og det giver nye og gode faglige udfordringer for personalet, siger Inge Lund Petersen.

Jubilæet bliver fejret for personalet d. 6. november.

Flere oplysninger
Ledende overlæge Inge Lund Petersen, tlf. 9912 5691 / 3017 3813
Ledende oversygeplejerske Hanne Lerager, tlf. 9912 5692 /
3017 3811
Chefpsykolog Carsten Lund, tlf. 9912 5693 / 3017 3813
Pressekontakt i Psykiatri og Social, journalist Marianne Jakobsen,
tlf. 8728 4219 / 2172 9179 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Billede
Regionspsykiatrien Holstebro

Forslag til billedtekst
Regionspsykiatrien Holstebro holder til en smuk ældre bygning på hospitalsområdet på Lægårdvej i Holstebro. Det daværende Ringkjøbing Amtsraad var bygherre i 1907.