Sundhedsstyrelsen offentliggjorde forleden den nyeste opgørelse over produktiviteten på de danske sygehuse, og det giver en placering til Regionshospitalet Silkeborg som Danmarks mest produktive offentlige hospital.


Sundhedsstyrelsen offentliggjorde forleden den nyeste opgørelse over produktiviteten på de danske sygehuse, og det giver en placering til Regionshospitalet Silkeborg som Danmarks mest produktive offentlige hospital.

Produktivitetstallene angives som indekstal, hvor indeks 100 afspejler gennemsnittet i Danmark, og RSI ligger på indeks 117 og er altså 17 % mere produktiv end gennemsnittet. Opgørelsen laves en gang om året og bliver brug til at vise, hvor meget man får for pengene på de enkelte hospitaler i landet.
   Da hospitalet i foråret blev adviseret om resultatet, blev det fejret med lagkage til personale og patienter. Fredag den 18. september, hvor resultatet er endeligt og officielt offentliggjort, blev det fejret igen med uddeling af badges til de ansatte med påskriften ”Nr. 1 i Danmark”.Hospitalsledelsen uddelte badges til personalet i forhallen. Samtidig var glaspartiet over indgangen til hospitalet blevet smykket med et banner med samme tekst.
Som billedet viser, nåede Bent Hansen også lige at få et badge med.

Regionsrådsformand Bent Hansen var i Silkeborg for at markere, at byggeriet af hospitalets nye operationsstue og sterilcentral er sat i gang. Det skete ved en fremvisning af de lokaler i den tidligere psykiatribygning, som i fremtiden skal rumme den nye operationsstue og en ny sterilcentral.Bent Hansen bidrog – iført beskyttelseshjelm og med hammer i hånden – til nedrivningen af en af de vægge, som må lade livet for at give plads til den nye operationsstue.
Den nye operationsstue er en flowstue, hvor man hele tiden har et særligt ”luftflow”, som skal sikre et sterilt miljø. Operationsstuen er hospitalets femte flowstue og er en del af hospitalsplanen, hvor hospitalet har fået en særlig opgave i at udvikle funktioner inden for sygdomme i bevægeapparatet. Hovedparten af de større ortopædkirurgiske operationer, som hører med til denne funktion, skal foregå på flowstuer.

I sin tale nævnte Bent Hansen blandt andet, at man er i gang med at tage en række behandlinger hjem til Region Midtjylland – heriblandt behandling af patienter med sygdomme i bevægeapparatet – blandt andet derfor er udbygningen vigtig.
Næste år bliver det så det medicinske område, som skal i gang med byggestøv- og støj, og samlet set er der afsat 30 mio. kr. til byggeriet.

Fjerde delrapport: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, 67 sider pdf-format

- Jeg har tidligere hørt en ansat her sige ”I kan ikke undvære os i Silkeborg” – og det havde hun helt ret i! Der en særlig grund til at markere denne dag, hvor vi kan sige: ”Det var så dén usikkerhedsfase!”
Bent Hansen