27-10-2009Det bliver fremover nemmere for nystartede virksomheder at skaffe kapital. Region Midtjylland vil sammen med Nordjylland og Syddanmark stifte en fond, der skal sikre iværksætterne yderligere muligheder for kapital.

Midtjysk Iværksætterfond bliver titlen på den pose med risikovillige penge, som fra årsskiftet skal være en hjælpende hånd til regionens iværksættere.
Fonden vil indeholde 100 mio. kroner, der især skal rettes mod videntunge virksomheder inden for områder som cleantech, IKT (informations- og kommunikationsteknologi), bioteknologi og medicoteknik, energi og miljø samt højteknologiske projekter på fødevareområdet.
Den type virksomheder har det særlig svært i den økonomiske krise, og derfor indstillede Vækstforum Midtjylland på sit møde onsdag, at fonden etableres, og at Regionsrådet finansierer fondens stiftelsesomkostninger. Pengene i fonden skal dels komme fra EUs socialfondsmidler og dels fra den statslige investeringsfond Vækstfonden.

Sværere at skaffe penge
”Hvis vi ikke støtter disse virksomheder nu, tabes rigtig mange gode ideer på gulvet”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland.
Vækstforum har som mål, at flere starter egen virksomhed, og at flere af disse udvikler sig til vækstiværksættere. Og her er adgangen til risikovillig kapital afgørende.
Det kræver især risikovillig kapital til at realisere det potentiale, der er i innovative virksomheder, hvor produktet har en lang og omkostningstung udviklingshorisont. Imidlertid er der inden for de senere år blevet stadig vanskeligere at skaffe privat venturekapital til de nye, højteknologiske virksomheder, og problemet forstærkes af den nuværende finanskrise.

Spildte penge
Aktuelt mangler der risikovillige kroner hos de midtjyske iværksættere, der er startet i innovationsmiljøerne, og som nu skal bruge penge til at føre deres produkt frem til en kommercialisering.
”Såfremt denne kapital ikke er til stede, må mange af dem lukke – eller i bedste fald sætte deres udviklingshastighed ned”, siger Bent Hansen.
”Og så får vi ikke realiseret det potentiale, der er i mange videntunge virksomheder, lige som de midler, er allerede er investeret, risikerer at gå tabt. Derfor er det så vigtigt med en indsats nu”.

Billedtekst:
Det er Vækstforums mål, at flere starter egen virksomhed, og at flere af nystarterne kommer igennem de første år og udvikler sig til vækstvirksomheder. Fotoet er til fri brug i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Regionsrådet
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
  Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dkFakta om fonden
Vækstforum har godkendt, at der etableres en Midtjysk Iværksætterfond med virkning fra 2010. Midtjysk Iværksætterfond bliver del af Vestdansk Iværksætterfond, som etableres i samarbejde med Vækstforum for Region Nordjylland, Region Syddanmark og Vækstfonden. Den samlede fond bliver på 300 mio. kr. hvor af de 150 mio. kommer fra Vækstfonden/Økonomi- og erhvervsministeriet og 150 mio. Kr. fra de vestdanske regioner. Regionernes midler udgøres af EUs strukturfondsmidler.
Midtjysk Iværksætterfond får en kapital på 100 mio. kr., hvoraf de 50 mio. kr. finansieres af den Europæiske Socialfond og 50 mio. kr. finansieres af Vækstfonden.
Mens den midtjyske fond skal investere i videntunge virksomheder, vil den syddanske fond fokusere på velfærdsteknologi, mens nordjyderne vil satse på IKT, lifescience teknologier og energi.
Pengene vil blive investeret i virksomhederne som egenkapital.