Region Midtjylland påbegynder nu etableringen af et sundhedshus i Grenaa.


Region Midtjylland påbegynder nu etableringen af et sundhedshus i Grenaa.

Huset vil rumme den kommunale sundhedsafdeling og regionale funktioner. For at huset i fremtiden kan blive et centralt omdrejningspunkt for sundhedsindsatsen i Grenaa, vil alle andre fremtidige lejere have tæt tilknytning til sundhedsområdet. Det kan være speciallæger, psykologer, fysioterapiklinikker etc.

For at understøtte den fremtidige lægedækning i området etableres endvidere lokaler med henblik på at en klinik med en til to praktiserende læger kan rummes i huset.

Sundhedshuset er en investering i fremtiden
Lokale enheder, hvor borgere i lokalsamfundene kan modtage basale sundhedstilbud, er en nødvendighed i det fremtidige sundhedsvæsen.

- Samtidig med at vi centraliserer for at opnå højere kvalitet, skal vi ikke glemme, at der naturligvis er en række tilbud, som borgerne lige så godt kan få lokalt. Med sundhedshuset understøtter vi dette, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Sundhedshuset er også en investering i den fremtidige lægedækning. Indenfor få år forventes flere af de praktiserende læger at gå på pension. Region Midtjylland forventer, at der vil være behov for at rekruttere ca. 10 praktiserende læger i Norddjurs Kommune indenfor den næste 5 år.

- Sundhedshuset i Grenaa er et stærkt fremtidssikret svar på udfordringen, siger Bent Hansen.

Bent Hansen roser i forlængelse heraf de implicerede parter for den store arbejdsindsats, der er lagt for dagen.
- Engagementet har været stort meget visionært. Der er tænkt i helt nye baner på tværs af sektorer og der er ingen tvivl om, at den meget positive dialog med kommunen er medvirkende til at vi kan påbegynde realiseringen af sundhedshuset.

Det videre forløb
Regionsrådet forventes senest i begyndelsen af det nye år at træffe beslutning om at afsætte midler til etableringen af sundhedshuset i 2010 og 2011. Region Midtjylland forventer, at de første lejere i givet fald vil kunne flytte ind i starten af 2011.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, telefon 8728 5010 eller 4031 3707
www.sundhedshuse.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer