Hverdagen i botilbud for psykisk syge patienter opleves i dag som en kamp om selvbestemmelse. Men får patienterne mere kontrol over eget liv, tyder meget på, at det bliver lettere at klare hverdagen efter opholdet.
Hverdagen i botilbud for psykisk syge opleves i dag som en kamp om selvbestemmelse. Men får de psykisk syge mere kontrol over eget liv, tyder meget på, at det bliver lettere at klare hverdagen efter opholdet.


Cand.scient.soc. Kirsten Petersen har netop forsvaret sin ph.d. afhandling fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, der er den første videnskabelige undersøgelse af psykisk syges oplevelse af brugerinddragelse i botilbud. Hun har fulgt 12 beboere over 15 måneder i to socialpsykiatriske botilbud, og hendes afhandling er baseret på deltagerobservationer, uformelle samtaler samt individuelle - og gruppeinterviews.

- Mennesker med psykiske sygdomme kommer let i sårbare situationer, hvor retten til selvbestemmelse er truet. Især ved hospitalsindlæggelser, men inddragelse af psykisk syge giver nye muligheder i botilbuddene. Fornemmelsen af tvang, hjælpeløshed og deltagelse på sidelinien bliver nemlig ved øget inddragelse erstattet af en fornemmelse af tillid, ligeværd og aktiv deltagelse, fortæller ph.d. Kirsten Petersen, der i dag underviser ved Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College.

Hendes afhandling viser samtidig, at de psykisk syges rehabilitering og samarbejde med botilbuddets personale foregår som en slags forhandling: Hvad er muligt, og hvad er ikke muligt at bestemme selv. Under forhandlingerne kan der opstå konflikter.

- De psykisk syge oplever forhandlinger og konflikter med personalet som en kamp om selvbestemmelse. Men får de mulighed for indflydelse på rehabiliteringen og for at deltage i daglige gøremål på lige fod med de ansatte, så får de samtidig også en fornemmelse af anerkendelse. Det har positiv indvirkning på udvikling af selvstændighed og kontrol over egen situation i forbindelse med rehabilitering, fortæller ph.d. Kirsten Petersen og fortsætter:

- Der jo ingen, der kan lide at få frataget kontrollen over eget liv, som det let skeer, når en psykisk syg bliver indlagt. Derfor er det vigtigt at den psykisk syge hurtigst genvinder sit selvværd. Ikke bare for at gøre folk aktive i botilbuddene, men for at gøre det lettere at klare hverdagen, når folk flytter væk fra botilbuddene.

Kirsten Petersen håber, at hendes undersøgelse kan bidrage til øget inddragelse af psykisk syge i rehabilitering og større opmærksomhed på de sårbare situationer, hvor borgerens selvbestemmelse er i fare.

Yderligere oplysninger
Kirsten Petersen, kirp@viauc.dk