04-11-2009

Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet i København vil reducere afdelingen i Århus og flytte opgaver til København. Det har fået regionsrådsformand Bent Hansen og Århus-borgmester Nicolai Wammen til at protestere.

Århus’ borgmester Nicolai Wammen og formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen advarer imod planlagte besparelser hos Veterinærinstituttet i Århus.
De har henvendt sig til videnskabsminister Helge Sander, der har Danmarks Tekniske Universitet og dermed Veterinærinstituttet under sine vinger, for at få ændret planerne. Samtidig har de kontaktet fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Det drejer sig om 20 stillinger, der skal skæres væk hos instituttets Århus-afdeling - svarende til hver fjerde af de ansatte dyrlæger, laboranter og andre medarbejdere. Nogle vil blive fyret, men andre flyttes til København.
”Det er endnu et eksempel på en helt forkert og uforståelig centralisering af opgaver og arbejdspladser i København”, skriver Nicolai Wammen og Bent Hansen i deres brev.

Produktionen findes i Jylland
De præciserer, at det er det modsatte, der er brug for. De veterinære opgaver skal rykke mod vest til Jylland, hvor 80 procent af den animalske produktion foregår, og hvor mange forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder også findes.
Veterinærinstituttet i Århus varetager blandt andet opgaver med sygdomme hos fisk, fjerkræ og pelsdyr, hvor næsten 100 procent af produktionen foregår i Jylland.
”Der er brug for fremsynede løsninger, der styrker samarbejdet mellem erhvervene og kontrol-, service- og forskningsinstitutioner for at styrke udviklingen af erhverv og arbejdspladser og for at få en mere balanceret udvikling i landet - hvilket vi også har forstået, at regeringen vil gøre en indsats for”, skriver de.


Se brevet til videnskabsministeren og fødevareministeren


Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk 
  Nicolai Wammen,
borgmester i Århus
Telefon: 8940 2100
borgmester@aarhus.dk