Regionsrådsformand og socialudvalgsformand indvier et nyt akut psykiatrisk døgntilbud i Silkeborg, der er et resultat af et tæt samarbejde mellem kommune og region.


Regionsrådsformand og socialudvalgsformand indvier et nyt akut psykiatrisk døgntilbud i Silkeborg, der er et resultat af et tæt samarbejde mellem kommune og region.

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har som de første herhjemme indgået et tæt samarbejde om at hjælpe borgere med psykiske lidelser. Samarbejdet betyder, at der er et helt nyt Psykiatriens Hus på vej i Silkeborg, der står klar til indvielse i 2012.

Nu bliver det første konkrete skridt mod Psykiatriens Hus taget, når formanden for socialudvalget i Silkeborg Kommune Carl Erik Larsen og regionsrådsformand Bent Hansen tirsdag d. 15. december officielt indvier Akut Døgntilbud med seks regionale og tre kommunale pladser, der blev taget i brug 1. juli. Her kan borgere komme, hvis de som supplement til ambulant behandling eller bostøtte i en periode har brug for ro, tryghed og omsorg. Der er døgnet rundt psykiatrifagligt personale fra både region og kommune, som kan yde professionel hjælp.

- Det akutte døgntilbud er en del af det gode samarbejde, vi har mellem Region Midtjylland og Silkeborg Kommune. Målet er at give borgere med psykiske problemer hurtig hjælp på mindst indgribende niveau. Borgerne interesserer sig ikke for, om hjælpen kommer fra region eller kommune. De er blot interesserede i at blive hjulpet tidligt, hvis deres sygdomsforløb bliver forværret, siger ledende overlæge i Regionspsykiatrien Silkeborg, Bent Richelsen.

Det gode samarbejde mellem kommunen og regionen stopper ikke med det akutte døgntilbud.

- Vi vil med baggrund i samarbejdet og de indhøstede erfaringer fra Akut Døgntilbud fortsat udvikle nye former for tilbud og samarbejdsflader, så når Psykiatriens Hus står klar i 2012, kan vi give en endnu bedre støtte til borgere i nærmiljøet i både akutte situationer og ved mere langvarigt støttebehov, siger leder af Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune, Kirsten Slumstrup.

Den officielle indvielse af de ni pladser i Akut Døgntilbud foregår
 
tirsdag d. 15. december kl. 14-16 på Falkevej 1-3, bygning 15, plan 1 (tidligere psykiatrisk afdeling), Silkeborg.

Flere oplysninger:

Sektionsleder, Socialpsykiatrien, Silkeborg Kommune, Kirsten Slumstrup: 8970 1825/ 2125 4760.

Ledende oversygeplejerske Lone Kaae-Sørensen: 8728 9113/ 2117 3927

Ledende overlæge Bent Richelsen: 8718 9114/ 4060 8932