92,1 procent af de indlagte patienter på Regionshospitalet Viborg og 97,8 procent på Regionshospitalet Skive har samlet set et virkelig godt eller godt indtryk af indlæggelsen.


92,1 % af de indlagte patienter på Regionshospitalet Viborg og 97,8 % på Regionshospitalet Skive har samlet set et virkelig godt eller godt indtryk af indlæggelsen.


Tilsvarende har 97,3 % af de ambulante patienter på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Kjellerup og 96,7 % på Regionshospitalet Skive et virkelig godt eller godt indtryk af det ambulante behandlingsforløb.
Det viser resultaterne af den nye landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP), som offentliggøres 9. december 2009. Til sammenligning er landsresultatet 89,9 % for de indlagte patienter og 94,9 % for de ambulante. I Region Midtjylland er gennemsnittet 92,7 % for de indlagte og 95,9 % for de ambulante patienter.

Patienterne har som led i undersøgelsen svaret på en lang række spørgsmål om deres oplevelser på hospitalet, bl.a. om personalets viden, evner og engagement i pleje og behandling; om patienten blev medinddraget og informeret; om ventetider, kontaktpersoner og hospitalets samarbejde med patientens hjemmepleje og praktiserende læger.
Undersøgelsen er foretaget blandt patienter, som var indlagt eller blev behandlet ambulant i perioden fra den 5. januar til den 27. marts 2009. Knap 8000 patienter på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup fik et spørgeskema, og der er kommet svar fra 55 procent af de ambulante og 57 procent af de indlagte. På landsplan er i alt 231.000 patienter spurgt – med en svarprocent på 54 for både indlagte og ambulante.

- Vi glæder os over de positive tilbagemeldinger fra patienterne – og over, at vores indsats bærer frugt i form af, at patienterne føler sig godt hjulpet med deres helbredsproblemer, siger hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard, cheflæge Christian Møller-Nielsen og chefsygeplejerske Tove Kristensen, hospitalsledelsen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

- I forhold til tidligere LUP-undersøgelser kan vi spore forbedringer, og det hilser vi naturligvis også med tilfredshed, tilføjer de.

Undersøgelsesmaterialet er meget detaljeret, og resultaterne kan aflæses helt ned på afsnitsniveau.

- Dermed er undersøgelsen en særdeles værdifuld kilde til vores fortsatte kvalitetssikring og –udvikling. Vi får et godt grundlag for at vurdere, hvad der fungerer godt, og hvor vi skal justere for at skabe endnu bedre resultater. Vi har fx noteret os, at der er forbedringsmuligheder med hensyn til ventetid ved patientmodtagelse. Vi skal også blive bedre til at forsyne patienterne med skriftlig patientinformation, ligesom kontaktpersonordningen kan forfines. Vi har bemærket, at de hurtige behandlingsforløb, der er koblet til vores patienthotelkoncept falder i patienternes smag, og det vil vi naturligvis tage bestik af, når vi skal planlægge den forestående udbygning og modernisering i Viborg, siger hospitalsledelsen.

De overordnede resultater af LUP 2009 for hospitalerne i Region Midtjylland, regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet fremgår af de to vedhæftede tabel-oversigter: indlagte patienter - ambulante patienter
For mere detaljerede resultater henvises til www.sundhed.dk, hvor Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup også vil oprette kommentarsider, så offentligheden kan få indblik i, hvordan resultaterne af LUP bearbejdes.