Skadestuen på Århus Sygehus har ekstraordinært travlt på grund af isslag i Århus-området.
Skadestuen på Århus Sygehus har ekstraordinært travlt på grund af isslag i Århus-området.


Skadestuen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har fra morgenstunden haft exceptionelt mange patienter med skader efter fald på grund af isslag. Det drejer sig om forstuvede eller brækkede fingre, håndled, underarme, hofter, knæ, skinneben og ankler.

Klokken 11 havde skadestuen opskrevet i alt 150 patienter, hvilket er mere end antallet af patienter på et almindeligt døgn - og tilstrømningen af patienter fortsætter.

På grund af den usædvanlige situation har afdelingsledelserne på ortopædkirurgisk afdeling og anæstesiafdelingen nedsat en særlig koordinerende gruppe, der skaffer ekstra ressourcer og koordinerer indsatsen i skadestuen og på operationsgangen.

- Der er fremskaffet ekstra stole, bårer og senge, samt mobiliseret ekstra undersøgelses- og behandlingsrum, fortæller Frank Farsø Nielsen, ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Århus Sygehus.

I samarbejde med Røntgenafdelingen er skadestuens røntgenundersøgelseskapacitet ligeledes udvidet

Den planlagte ambulatoriedrift er reduceret en smule, og det samme gælder det planlagte operationsprogram. På den måde er der blevet frigjort personaleressourcer i form af ekstra serviceassistenter, plejepersonale og læger.

Regionens Fælles Medicinske Koordinationscenter AMK er aktiveret og kan bidrage til hensigtsmæssig visitation af den tungere patientgruppe.

- Afdelingen forventer at kunne håndtere situationen. Men der er behov for, at patienter ikke uden videre møder op på skadestuen. Før skadestuebesøg skal man kontakte skadestuevisitationen med henblik på rådgivning, der eventuelt kan overflødiggøre et besøg – eller med henblik på at blive henvist til den korrekte skadestue, understreger Frank Farsø Nielsen.

Yderligere oplysninger
  • Ledende overlæge Frank Farsø Nielsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 2022 0705