Århus Sygehus får nu landets største afdeling for medicinsk endokrinologi, hvor man bl.a. skal behandle patienter med diabetes. Samtidig afprøver afdelingen en helt ny ledelsesform.




Århus Sygehus får nu landets største afdeling for medicinsk endokrinologi, hvor man bl.a. skal behandle patienter med diabetes. Samtidig afprøver afdelingen en helt ny ledelsesform.


Patienter med bl.a. diabetes, stofskiftesygdomme og knogleskørhed kan nu se frem til at blive behandlet på Danmarks største afdeling for medicinsk endokrinologi. Det sker fordi Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, nu fusionerer to medicinske afdelinger til én stor.

Den nye afdeling får 96 sengepladser fordelt på hospitalets matrikler på Nørrebrogade (NBG) og Tage Hansens Gade (THG). Desuden vil et stort antal patienter blive behandlet ambulant. I 2008 havde de to afdelinger tilsammen lidt over 40.000 ambulante konsultationer og knap 9.500 udskrivelser.
Både patienter fra Region Midtjylland og flere andre regioner vil blive behandlet på den nye afdeling. Samtidig er der også flere aktive forskningslaboratorier tilknyttet afdelingen.

- Vi håber, at vi på sigt kan give patienterne en endnu bedre behandling på den nye fusionerede afdeling. Ved at samle ekspertisen kan vi lære af hinanden og arbejde for en mere optimal behandling, siger Jørgen Rungby, ledende overlæge på den nye afdeling.

Nyt ledelsesteam
Som et led i fusionen vil afdelingen også afprøve en helt ny ledelsesform. En hospitalsafdeling ledes normalt af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Men den nye Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling på Århus Sygehus vil blive ledet af et team på hele seks personer fra de to matrikler: En ledende overlæge, en oversygeplejerske, en lægelig leder, en sygeplejefaglig leder og to professorer.

- Det nye ved denne ledelsesform er, at de ansvarlige for afdelingens drift, udvikling, undervisning og forskning alle sidder omkring det samme bord. Dermed kan de koordinere og afstemme afdelingens visioner, strategi og økonomi, siger Allan Flyvbjerg, professor på den nye afdeling.

- Vi vil gerne blive et mønstereksempel på, hvordan man på én gang kan sætte fokus på en Universitetsafdelings tre kerneområder, nemlig optimal patientbehandling, forskning og undervisning. Og slutproduktet af disse tre områder skal resultere i en forbedret patientbehandling til gavn for den enkelte patient.

Yderligere oplysninger
  • Jørgen Rungby, ledende overlæge på Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, THG, tlf. 2168 2430.
  • Allan Flyvbjerg, professor på Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, NBG, tlf. 4029 3589.

Fakta om Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling på Århus Sygehus
  • Den nye Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling er en fusion af to medicinske afdelinger på Århus Sygehus: Medicinsk Endokrinologisk Afd. C på THG og Medicinsk Endokrinologisk Afd. M på NBG.
  • Afdelingen er specialiseret i behandlingen af endokrinologiske sygdomme (hormonsygdomme). Det kan f.eks. være hyppigt forekommende sygdomme som diabetes, stofskiftesygdomme, knogleskørhed og polycystisk ovariesyndrom (PCOS) samt mere sjældne sygdomme som Turners syndrom og hypofyse- og binyresygdomme.
Afdelingen vil blive ledet af et team på seks personer:
  • Ledende overlæge Jørgen Rungby
  • Oversygeplejerske Else Krüger
  • Lægelig leder Per Løgstrup Poulsen
  • Sygeplejefaglig leder Anne Mette Vejrup
  • Professor Leif Mosekilde
  • Professor Allan Flyvbjerg