Avishistorier om, hvor dårlige hospitalerne er til at fortælle patienterne, de har en kontaktperson, er kraftigt overdrevet.
Avishistorier om, hvor dårlige hospitalerne er til at fortælle patienterne, de har en kontaktperson, er kraftigt overdrevet.

Faktisk er hospitalerne blevet meget bedre til at give patienterne en kontaktperson, og sørge for at de også oplever, de har en særlig person, de kan henvende sig til. Altså at patienterne også bliver klar over, at de har en kontaktperson.

Ifølge en ny undersøgelse, som Berlingske Tidende skrev om i weekenden, oplever kun 57 procent af patienterne, at de har en kontaktperson. Men tallene i undersøgelsen er helt tilbage fra 2006.

- Vi har arbejdet meget fokuseret med kontaktpersonordningen, siden regionen blev til i 2007. Derfor er det lidt uretfærdigt, at hospitalerne nu bliver skoset for, at patienterne ikke oplever, de får en kontaktperson. Virkeligheden er, at det er blevet meget bedre, siger direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen.

Ifølge den seneste Landsdækkende Patientundersøgelse, som bygger på tal fra maj 2009, oplevede henholdsvis 86 pct. af de ambulante og 89 pct. af de indlagte kræftpatienter i Region Midtjylland, at én eller flere kontaktpersoner havde særligt ansvar for deres forløb.

- Det er rigtigt, at det har taget nogle år, at give så mange patienter en kontaktperson. Det vigtigste udviklingsområde nu, er at arbejde målrettet med indholdet i ordningen, så den yderligere bidrager til at skabe sammenhæng i patientforløbet, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han understreger, at kontaktpersoner er meget vigtige for patienttilfredsheden. Således dokumenterer den seneste Landsdækkende Patientundersøgelse, at patienter, der oplevede de havde en eller flere kontaktpersoner, var mere tilfredse.


Fakta
• Hospitalets kontaktperson er tilknyttet den enkelte patient. Kontaktpersonen har et særligt ansvar for at sikre sammenhæng i patientforløbet under indlæggelse og i ambulante forløb.

• Se resultaterne fra den Landsdækkende Patientundersøgelse

Flere oplysninger
Direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen 8728 5040 / 2124 2316/ leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer