Blodpropper i hjernen kan forhindres ved at operere forsnævrede halspulsårer. Men ventetiden til operation er stadig længere end anbefalet, og der opereres færre patienter i Danmark end i vores nordiske nabolande, viser ny MTV rapport.

Blodpropper i hjernen kan forhindres ved at operere forsnævrede halspulsårer. Men ventetiden til operation er stadig længere end anbefalet, og der opereres færre patienter i Danmark end i vores nordiske nabolande, viser ny MTV rapport.

Ventetid øger risiko
Tidligere studier har vist, at hurtig operation efter symptom på forsnævrede halspulsårer mindsker risikoen for blodprop i hjernen. Ved at operere i tide kan man forebygge 16 ud af 100 blodproptilfælde over en femårig periode. Derfor anbefaler både nationale og internationale retningslinjer operation inden for 2-3 uger fra symptomdebut.

Alligevel går der Danmark i gennemsnit 47 dage fra en patient oplever de første symptomer til han eller hun bliver opereret, mens der går 31 dage fra en patients første kontakt til sygehusvæsenet til operation. Det viser en ny MTV- rapport, som er udarbejdet af MTV og Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland for Hjerteforeningen.

Store geografiske forskelle
MTV-rapporten viser desuden, at der er store geografiske forskelle på tværs af landet. Ventetiden fra symptomdebut til operation varierer således fra 27 dage til 58 dage. Mens tiden fra første kontakt med sundhedsvæsenet til operation varierer fra 20 til 39 dage i forskellige dele af landet.

MTV-rapporten ”Variation i tidsforløb hos patienter opereret for carotisstenose (forsnævringer i halspulsåren) i Danmark” har også opgjort antal operationer per 100.000 borgere. Gennemsnittet i Danmark er 6,4 operationer per 100.000 borgere, hvorimod fx Sverige opererer 8,6 patienter pr. 100.000 borgere. Også med hensyn til operationsfrekvens er der stor variation mellem regionerne med Region Midtjylland som den region, hvor der opereres flest.

Behov for effektiv organisering
Når Region Midt finder og opererer flere forsnævringer i halspulsåren end resten af landet, skyldes det ifølge overlæge, dr. med. Grethe Andersen, Neurologisk Afdeling på Århus Sygehus, en effektiv organisering af indsatsen. Hun siger til Herteforeningen:

- Dels har vi gjort de praktiserende læger opmærksom på, at de straks skal henvise patienter med tegn på små blodpropper, TCI, til os. Dels skanner vi straks deres halspulsåre for eventuelle forsnævringer, og dels er ventetiden på operation i samarbejde med kirurgerne nedbragt fra tidligere fire uger til nu 9-10 dage, fortæller Grethe Andersen.


Fakta om antal opererede pr. 100.000 indbyggere

  • Hovedstaden og Region Sjælland 5,1
  • Region Nord 5,3
  • Region Syd 6,3
  • Region Midtjylland 8,2

Symptomer på forsnævrede halspulsårer

  • Pludselig, kortvarig blindhed
  • kortvarig lammelse i en arm
  • kortvarig taleforstyrrelse
  • Patienterne negligerer ofte symptomerne, netop fordi de er kortvarige.

Yderligere information