Komplicerede fødsler skal, som aftalt i Akutforliget fra 2007, samles på hospitaler med børneafdeling. I Vestjylland betyder det, at komplicerede fødsler flyttes fra Holstebro til hospitalet i Herning.Komplicerede fødsler skal, som aftalt i Akutforliget fra 2007, samles på hospitaler med børneafdeling. I Vestjylland betyder det, at komplicerede fødsler flyttes fra Holstebro til hospitalet i Herning.

Potentielt komplicerede fødsler skal samles på hospitaler, der kan behandle for tidligt fødte børn eller nyfødte, der på anden vis, har akut behov for pædiatrisk ekspertise.

I praksis betyder det, at komplicerede fødsler fremover skal finde sted på enten Århus Universitetshospital Skejby, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg eller Regionshospitalet Herning. Akuthospitalet i Horsens forudsættes styrket med øget pædiatrisk dækning, så hospitalet kan varetage en del af de komplicerede fødsler.

Fordelingen af fremtidens fødsler er beskrevet i Hospitalsplanen fra 2008 og Akutplanen og Akutforliget fra 2007. Planerne er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
Regionsrådet har i går bekræftet, at akutforligets princip fortsat gælder.

Når overvejelserne er aktuelle nu, er det fordi Hospitalsenheden Vest søger besparelser for ca. 100 millioner kroner og i den forbindelse vil gennemføre den del af akutforliget, der under alle omstændigheder skulle gennemføres.

Der findes i dag ikke nogen entydig udlægning af komplicerede fødsler. Men den faglige ledelse i Hospitalsenheden Vest har lavet en beskrivelse, som – efter en faglig dialog - bliver udgangspunktet for vurderingen af fødsler i hele Region Midtjylland. Lægges de principper til grund, vil beslutningen blandt andet berøre 350 fødende i Holstebro-området.

Flere oplysninger
• Regionsrådsformand Bent Hansen (A), tlf. 8728 5010 / 4031 3707
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer