Er du mand, under 40 år og en af de 22.000 borgere i Region Midtjylland, der har udfyldt og returneret spørgeskemaet "Hvordan har du det?" - så tilhører du en sjælden art!

For knap 14 dage siden fik knapt en kvart million mennesker i hele Danmark et spørgeskema ind af brevsprækken, der skal være med til at styrke befolkningens sundhed. Den første måling fra Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, viser dog et tydeligt billede.

Mænd dør tidligere
- Det er især kvinderne, der sætter postbuddet på arbejde. Vi yngre mænd er ikke så flittige til at udfylde spørgeskemaet. Forklaring? Måske er vi ikke så optaget af vores helbred, forklarer sundhedskonsulent Søren Beck, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, og fortsætter:

Sundhedskonsulenterne Stine Poulsen og Søren Beck forsøger at få unge under 40 år til at besvare spørgeskemaerne.

 

 

 

 

- Faktisk kan der være en direkte sammenhæng til den overdødelighed, der er blandt mænd i alle aldersgrupper. Middellevetiden for mænd er fire år kortere end for kvinder.

Klynker over helbredet derhjemme
Kvinder har flere ikke-livstruende sygdomme som eksempelvis gigt end mænd, men mænd har flere dødelige sygdomme end kvinder. Bl.a. kredsløbssygdomme og kræft.

- Her spiller vores gennemgående dårligere livsstil en vigtig rolle. Men det spiller sikkert også en rolle at mænd ikke har samme kultur for at fortælle om vores fysiske skavanker til lægen eller andre sundhedsfolk. Vi klynker nok hellere lidt over helbredet til konen eller kæresten derhjemme, siger Søren Beck.

- Men vi kunne nu godt tænke os at få flere mænd til at løfte kuglepinden. Det kunne jo være med til at redde mændene lidt flere leveår.

Kvinder bestemmer også over sundheden
De nyeste tal viser, at kvinder i starten af 20’erne er næsten dobbelt så gode til at få udfyldt skemaerne som mænd.

- Det er ligesom til valg. Hvis du ikke stemmer, så mister du indflydelse, fortæller Søren Beck og afslutter:

- Er det kun kvinder der svarer, så bliver de nye sundhedstiltag lavet på deres præmisser. Med andre ord: svarer vi mænd ikke, mister vi vores fingeraftryk på fremtidens sundhedsvæsen.

Flere oplysninger
Søren Beck mobil, tlf. 6013 8458 / soeren.beck.@stab.rm.dk

Faktaboks
Blandt de indsendte besvarelser trækkes lod om
2 gavekort á 5000 kr. til Trek Bicycle Store i Århus, 3 x IPhone, 3 x Netbook, 5 x iPod Nano og 5 x iPod Shuffle