At musik griber fat i vores følelser, ved vi godt. Men musik kan også bruges som terapi. Kom og hør foredrag.
At musik griber fat i vores følelser, ved vi godt. Mange af os bruger dagligt musik som et selvfølgeligt redskab til at justere lidt på en sindsstemning, til at motivere os selv eller til at dvæle lidt ved gamle minder.


Men musik kan også bruges som redskab i behandling af folk med psykiske og psykiatriske problemstillinger. Og så kalder vi det musikterapi.


Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommunikation med mennesker, der har svært ved eller ikke tør udtrykke sig med ord.


Musikterapi spænder vidt. På specialområdet anvender vi i dag musikken til bl.a. at vække social interesse hos børn med autisme. Og hos familier i krise kan musikken gøre det lettere for børn og voksne at dele deres følelser med hinanden.


I behandlingspsykiatrien har det vist sig, at aktiv brug af instrumenter og specielt tilrettelagt musiklytning kan være vejen ud af psykisk isolation for brugerne.


Gennem de seneste 30 år er der blevet uddannet 200 musikterapeuter i Danmark. Seksten af dem er ansat i psykiatrien rundt om i landet.


De kan med deres faglighed indgå i behandlingsplanen for patienterne. Men musikterapeuterne er ikke en del af det psykiatriske team, og oftest er der kun en terapeut til et helt hospital.


I lande som England, Holland og Belgien er musik- og kunstterapeuter en naturlig del af det faglige psykiatriske team på de enkelte afsnit. Så i disse lande har man typisk flere musikterapeuter ansat på samme hospital.


I Norge arbejder musikterapeuter også indenfor psykiatrien især i forbindelse med revalidering. Danmark er altså langt bagud med hensyn til at inddrage musikterapeuternes kliniske kompetencer, som en naturlig del at et psykiatrisk behandlingsteam.


Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at blive ved med at være. Kom og hør foredraget om musikterapi og stil spørgsmål til panelet.


Oplægsholdere

· Inge Nygaard Pedersen, professor mso, PhD, Klinikleder, Musikterapiklinikken, Aalborg Psykiatriske Sygehus

· Niels Jørgensen Hannibal, lektor, PhD, Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi, medarbejder på Musikterapiklinikken, Aalborg Psykiatriske Sygehus


Tid og sted

Tirsdag den 23. marts 2010, kl. 19.30-21.30

Århus Universitetshospital, Skejby

Auditorium A, indgang 6 (ved hovedindgangen)

Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus NFlere oplysninger
Leder af PsykInfo Marianne Bierring Mulvad tlf. 7789 3231