Socialminister Benedikte Kiær besøger i dag, torsdag 25. marts, Nørholm Kollegiet i Herning, hvor hun blandt andet vil møde beboere og personale på det regionalt drevne botilbud.

Besøget omfatter rundvisning på fire afdelinger, kollegiets nye café ”Under Trappen” og motionsområdet. Desuden vil socialministeren få lejlighed til at tale med to af Nørholm Kollegiets beboere.

Under sit besøg får Benedikte Kiær også mulighed for at drøfte forebyggelse af kriminalitet hos voksne udviklingshæmmede med ledelsesrepræsentanter fra Region Midtjylland og Nørholm Kollegiet.

Et ekspertudvalg under Danske Regioner har netop offentliggjort en rapport, hvor det anbefales at etablere flere specialiserede tilbud til de domfældte udviklingshæmmede. Anbefalingen sker på baggrund af, at antallet af dømte udviklingshæmmede er steget.

Benedikte Kiær vil med sit besøg på Nørholm Kollegiet få indblik i, hvordan et sådant specialiseret tilbud fungerer i praksis. Samtidig bliver der lejlighed til at drøfte rapportens anbefalinger og dilemmaer.


Fakta
• Nørholm Kollegiet er et botilbud for voksne udviklingshæmmede, som er dømt for kriminalitet eller har svære psykiatriske lidelser.
• Nørholm Kollegiet har 33 døgnpladser fordelt på fem boenheder.

Flere oplysninger
• Peter Hald Jacobsen, forstander, Nørholm Kollegiet, tlf. 9626 0428
• Charlotte R. Josefsen, socialchef, Region Midtjylland, tlf. 8728 4202