Forslag om større nedskæringer på Børneafdelingen, administration og på lægesekretærområdet
Hospitalsledelsen på Århus Universitetshospital, Skejby foreslår større nedskæringer på Børneafdelingen, administration og på lægesekretærområdet.


Region Midtjylland har en økonomisk ubalance, som har fået Regionsrådet til at beslutte, at regionen skal udarbejde et sparekatalog med besparelsesforslag for i alt 250 mio. kr.

Skejbys andel af besparelserne er 30 mio. kr. eller 1½ procent af budgettet. Besparelserne skal gennemføres samtidig med, at produktiviteten årligt øges med 2,7 %, hvilket svarer til nye varige besparelser hvert år på ca. 45 mio. kr., og besparelserne kommer oveni en økonomisk genopretningsplan og besparelser for 49 mio. kr., som blev gennemført med virkning fra starten af 2009.

19. april har hospitalsledelsen orienteret personalerepræsentanterne i HovedMEDudvalget på Skejby om forslag til, hvordan der kan gennemføres besparelser for 30 mio. kr. på Skejby.

Det største af spareforslagene går ud på at nedsætte lægesekretær-bemandingen, så den kommer på niveau med lægesekretær-bemandingen på Århus Sygehus. Forslaget vil kunne give en besparelse på godt 8,5 mio. kr.

Et andet stort spareforslag rammer Børneafdelingen, der i de seneste år har haft færre indlæggelser fra Århus-området af syge nyfødte og børn med alvorlige medfødte misdannelser. Årsagen er først og fremmest indførelsen af misdannelsesskanninger i 19-20. graviditetsuge og det høje faglige niveau på Center for Føtalmedicin. Derfor foreslår hospitalsledelsen en besparelse på 5 mio. kr. på Børneafdelingen.

Endelig foreslår hospitalsledelsen besparelser på den administrative service, der ydes fra regionen på 5 mill. kr.

Spareforslagene er udarbejdet af hospitalsledelsen efter drøftelser med HMU og afdelingsledelserne. Desuden har hospitalsledelsen fået en række forslag fra personale og fra en arbejdsgruppe i administrationen.

- Vi har bestræbt os på at friholde hospitalets højt specialiserede funktioner samt forskning, udvikling og undervisning, ellers undergraver vi Skejbys berettigelse som universitetshospital. Desuden ønsker vi ikke at reducere bemandingen på vore sengeafdelinger, hvor de mest syge patienter ligger, og hvor vi i forvejen ligger i den lave ende, siger hospitalsdirektør Per Askholm Madsen.

- Vi er nu nået til bristepunktet for vores forståelse for, hvorfor det er det behandlende personale, der skal holde for med årlige nedskæringer og produktivitetsforbedringer på op mod 100 mill. kr. Nu budgetterer vi med, at vore leverandører af varer, administration og andet som minimum kan kan levere deres ydelser på samme vilkår," fortsætter hospitalsdirektøren.

- Der en stor besparelse på lægesekretærområdet, men en analyse har vist, at vi har relativt flere sekretærer end andre hospitaler, og forslaget går ud på at nedsætte lægesekretærbemanding til samme niveau som på Århus Sygehus.

- Regionen og regeringen forventer, at vi kan lave mere for færre penge, men allerede ved de sidste besparelser kunne vi se, at vi er på grænsen for, hvor meget vi kan effektivisere. Derfor er dette dybt bekymrende, og jeg tvivler på, at vi denne gang kan spare og øge produktiviteten i det omfang, der er lagt op til, siger næstformand i HMU, sygeplejerske Leon Sørensen.

Besparelsesforslagene drøftes igen med både afdelingsledelserne og HMU 29. april, inden de endelige spareforslag skal de sendes til regionen 3. maj. Regionsrådet i Region Midtjylland behandler besparelsesforslagene første gang på et budgetseminar 25. maj.

Hospitalsledelsens besparelsesforslag

 • Nedsættelse af lægesekretærbemandingen: 8.525.000  kr.
 • Besparelse på Administrationerne på Skejby og i Region Midtjylland: 6.000.000 kr.
 • Besparelse på Børneafdelingen som følge af mindre aktivitet: 5.000.000 kr.
 • Bedre varekøb og optimering af logistik: 4.000.000 kr. 
 • Logistisk styring af ambulatorier og undersøgelsesrum: 2.000.000 kr.
 • Reduktion af el, vand og varme: 1.000.000 kr.
 • Besparelse på vask og på rengøring i ikke-patientnære områder: 1.000.000 kr.
 • Nyt blodbankssystem samt digitalisering og automatisering i Klinisk Immunologisk Afdeling: 1.000.000 kr.
 • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling overtager analyser fra Statens Serum Institut: 540.000 kr.
 • Flere mikrobiologiske prøver i Region Midtjylland sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling: 450.000 kr.
 • Ny afregningsmodel for trykmadrasser: 358.000 kr.
 • 800 færre røntgenbilleder af hjertekirurgiske patienter: 300.000 kr.
 • Flytning af opgaver vedr. ECMO fra perfusionister til anæstesi/intensiv: 145.000 kr. 

I alt besparelsesforslag:  30.318.000 kr.

 
Flere oplysninger

 • Hospitalsdirektør Per Askholm Madsen, tlf. 8949 5000
 • Næstformand i HMU, sygeplejerske Leon Sørensen, tlf. 3092 2383