Personalets vurderinger er overordnet positive. Det er konklusionen i den evalueringsrapport af EPJ-projektet i Randers, som MTV og Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed netop har offentliggjort.
Personalets vurderinger er overordnet positive. Det er konklusionen i den evalueringsrapport af EPJ-projektet i Randers, som MTV og Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed netop har offentliggjort.

- Evalueringen viser, at den gennemsnitlige tilfredshed er over middel og personalet har store forventninger til, at systemet i fremtiden vil komme patienter, personale og hospital til gode, fortæller kontorchef Mette Kjølby.

Evalueringsrapporten tager udgangspunkt i arbejdet med EPJ på Medicinsk Afdeling og Akutmodtageafdelingen, da det var de førte afdelinger til at tage systemet i brug.

Ifølge rapporten oplever personalet, at EPJ-systemet generelt understøtter deres kliniske hverdag og deres arbejdsgange.

Men alle er ikke lige tilfredse. Mange oplever, at systemet gør det svært at skaffe sig et overblik over den enkelte patient. Selv her er der dog en klar tendens mod en overvejende positiv vurdering.

Svartider og ydeevne
I efteråret 2009 gennemførte regionens overlægeråd en egen evaluering af det eksisterende Århus-EPJ. Evalueringen viste en massiv utilfredshed. Især med svartiderne og driftsforstyrrelser, hvor brugerne ofte brugte lang tid med at vente på systemet. Også systemets mulighed for at være integreret med andre systemer, så eksempelvis røntgenbilleder og prøvesvar var en del af EPJ’en, var et kritikpunkt.

- I det system, der nu er rullet ud i Randers, oplever brugerne ikke svartider og driftssikkerhed som et problem. Men ifølge vores evaluering, er det stadig et problem, at eksempelvis røntgenbilleder og andre prøvesvar ikke er integreret i EPJ’en, siger Mette Kjølby.


Fakta
• 8. juni behandler Forretningsudvalget for Region Midtjylland spørgsmålet om fremtidens EPJ i regionen

• 16. juni tager regionsrådet stilling til fremtidens EPJ i Region Midtjylland

• I januar 2009 besluttede Regionsrådet for Region Midtjylland at afprøve Århus-EPJ i Randers for at finde ud af, om det skal være det system, som skal blive den fælles elektroniske patientjournal for hele regionen. I den forbindelse blev MTV og Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed sat til at gennemføre en evaluering, som regionsrådet skal bruge som beslutningsgrundlag

• Find rapporten på www.epj.rm.dk under Fakta
Her vil der også være en sammenfatning af eksterne klinikeres vurdering af EPJ-systemet

• Læs mere om EPJ i Region Midtjylland på regionens EPJ-portal: www.epj.rm.dkFlere oplysninger
Kontorchef Mette Kjølby, 8728 4751 / 4089 3164 / mette.kjoelby@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer