Aktiviteten på de somatiske hospitaler steg med 5,6 % i gennemsnit fra 2007 til 2009. For anden gang i træk blev Århus Universitetshospital, Skejby i 2009 kåret som landets bedste hospital. Ligesom Psykiatrien blev kåret til Danmarks bedste. Regionens botilbud havde i gennemsnit i 2009 en belægning på 115 %. Vil du vide mere? Årsrapporten 2009 er netop udkommet!

I årsrapporten 2009 kan du læse meget mere om Region Midtjyllands resultater for 2009 inden for sundhedsområdet, det sociale område og regional udvikling.

Der er svar på det meste, i den årsrapport som regionen netop har offentliggjort på intranet og hjemmeside. Og mange af oplysningerne er gode at kende, hvis naboen sku’ have glemt dem, og måske undrer sig over, at budgettet ikke kan hænge sammen. Der er 27.000 fuldtidsansatte og til sammen omsætter vi for knap 25 milliarder kroner.

Årsrapport 2009 opregner det arbejde hele den Midtjyske Koncern har opnået i det forgangne år. Der er regnskabsresultater, bemærkninger, forklaringer og tal på initiativer inden sundhed, social – og specialundervisning og regional udvikling.

Årsrapport 2009 kan hentes i elektronisk form her - og bestilles i papirudgave ved at sende en mail til koncernoekonomi@stab.rm.dk