En ny samarbejdsaftale med Region Midtjylland betyder blandt andet, at Randers Kommune går med i planerne om at etablere et udviklingscenter på det specialiserede socialområde.


En ny samarbejdsaftale med Region Midtjylland betyder blandt andet, at Randers Kommune går med i planerne om at etablere et udviklingscenter på det specialiserede socialområde.

Deltagelse i et udviklingscenter og et tættere samarbejde om de regionale tilbud. Det er essensen af en ny samarbejdsaftale, som Randers Kommune og Region Midtjylland netop har indgået.

Formålet med aftalen er at udvikle tilbudsviften på det specialiserede socialområde, og i den forbindelse vil det nye udviklingscenter få en central rolle. Centeret får nemlig til opgave at udvikle nye- og videreudvikle eksisterende tilbud med udgangspunkt i de metoder og tilgange, som har vist sig at have den største effekt.

- Det er et spændende projekt, som dybest set handler om at sikre en høj kvalitet i tilbuddene samtidig med, at vi bruger ressourcerne bedst muligt, siger Henning Jensen Nyhuus, borgmester i Randers Kommune.

Tidligere i år lavede Region Midtjylland en aftale med Århus Kommune om udviklingscenteret, og ud over Randers er også Herning og Skanderborg kommuner gået med i planerne.

Tættere samarbejde om regionale tilbud
Regionrådsformand Bent Hansen ser det som en god start for udviklingscenteret, at der nu er fire kommuner med. Og i det hele taget glæder både han og Henning Jensen Nyhuus sig over den nye samarbejdsaftale, der vil betyde et endnu tættere samarbejde mellem de to parter.

I aftalen er der konkrete beskrivelser af de områder, hvor samarbejdet skal styrkes eller videreudvikles, og dermed bliver der fulgt op på en aftale fra 2008 om drift af de specialiserede tilbud for perioden 2009 til 2012. Her var der netop et ønske om at opbygge et tættere samarbejde i løbet af perioden.

Af den nye samarbejdsaftale fremgår det desuden, at parterne er enige om, at regionen fortsætter med at stå for driften af de nuværende regionale tilbud i Randers Kommune.

- Det er godt for den langsigtede planlægning, at der i en længere årrække er sikkerhed for regional drift af de tilbud, som ligger i Randers Kommune, siger Bent Hansen.

Endelig har Region Midtjylland i forbindelse med aftalen og som en del af Rammeaftalen for 2010 iværksat en række initiativer til at mindske omkostningerne på det specialiserede socialområde. Omkostningsreduktionen har Randers kommune indarbejdet i den plan, byrådet har vedtaget, for genopretningen af økonomien på handicapområdet.

Den nye samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Region Midtjylland er vedtaget i byrådet og regionsrådet og gælder indtil udgangen af 2013.

Fakta
Hovedelementerne i den nye samarbejdsaftale, der gælder frem til udgangen af 2013 
  • Randers Kommune går med i etableringen af et udviklingscenter på det specialiserede socialområde. 
  • Randers Kommune og Region Midtjylland styrker samarbejdet på en række områder 
  • Randers Kommune og Region Midtjylland er enige om, at Region Midtjylland fortsat står for driften af: Mellerup Skolehjem, Boligerne på Svalevejs afdeling Svalevej i Assentoft og afdelingen i Lene Bredahls Gade i Randers, Grenen i Randers, Granbakkens afdeling Gården i Paderup, Hinnerup Kollegiets tilbud i Randers (Bag Værket i Markedsgade og på Vestervold, Bag Værket på Fabersvej og Bagland i Vestergade)
  • Region Midtjylland har i forbindelse med samarbejdsaftalen og som en del af Rammeaftalen 2010 iværksat en række omkostningsbesparende initiativer på det specialiserede socialområde.


Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf.: 8728 5010 / 4031 3707
  • Direktør i Region Midtjylland Anne Jastrup, tlf.: 8728 5050 / 4082 1165
  • Borgmester Henning Jensen Nyhuus, tlf. 5156 2900
  • Handicapchef i Randers Kommune Torben Rugholm, tlf.: 8915 1012 / 5156 2010