Region Midtjylland har nu modtaget endeligt tilsagn om, at staten vil medfinansiere Det Nye Universitetshospital i Århus til en samlet anlægspris på 6,426 mia. kr. Det store projekt, der skal samle alle hospitalerne i Århus på ét sted, kan nu for alvor gå i gang.
Region Midtjylland har nu modtaget endeligt tilsagn om, at staten vil medfinansiere Det Nye Universitetshospital i Århus til en samlet anlægspris på 6,426 mia. kr. Det store projekt, der skal samle alle hospitalerne i Århus på ét sted, kan nu for alvor gå i gang.

Samlingen af de fire nuværende matrikler i én hospitalsby i Århus skal først og fremmest sikre høj kvalitet, effektiv behandling og sammenhæng mellem sundhedsfaglig forskning og den daglige behandling. Hele regionen kan derfor se frem til et stort og moderne hospital, der kan stå distancen i den internationale elite.

- På trods af de seneste måneders tilpasning af projektet til regeringens økonomiske ramme, er de mest centrale elementer fastholdt - bl.a. størrelsen af patienternes sengestuer og vigtige arealer som intensivafsnit og operationsstuer. Vi har skåret ned på flere områder som fx P-hus, forsyning og venteområder for ambulante patienter. Men med det endelige tilsagn om økonomisk støtte fra kvalitetsfonden er der ingen tvivl om, at patienter og personale kan se frem til et stærkt og fremtidssikret hospital, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Den økonomiske ramme stiller store krav til styringen af projektet. Regionsrådet vil derfor løbende følge projektet og tage stilling til eventuelle ændringer eller tilpasninger.

Med tilsagnet kan den konkrete projektering og planlægning nu for alvor tage fat.

– Vi går i gang lige efter sommerferien og vil lægge stor vægt på at inddrage de kommende brugere i arbejdet, både patienter og sundhedspersonale, siger Bent Hansen.

Se brevet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Fakta:

  • Det Nye Universitetshospital i Århus vil blive finansieret af statslige midler fra Kvalitetsfonden (62,5 pct.) og Region Midtjylland (37,5 pct.) 
  • Med de aktuelle planer vil hospitalet rumme nybyggeri på i alt 187.000 m2.
  • Hospitalet får godt 800 senge.
  • Alle patienter og pårørende er velkomne til at være med i DNU-panelet. Det er et åbent inspirationsforum, der mødes 2 gange årligt.
    Næste møde finder sted torsdag den 19. august kl. 16-19. Læs mere på www.dnu.rm.dk/borger/patientinddragelse

Flere oplysninger: 
Regionsrådsformand Bent Hansen, 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.