Klinisk studie ved Århus Universitetshospital, Skejby viser nye fordele ved HIV-behandling i forbindelse med vaccination.Klinisk studie ved Århus Universitetshospital, Skejby viser nye fordele ved HIV-behandling i forbindelse med vaccination.

Resultaterne fra det såkaldte ITAP studie viser, at antistofproduktionen efter vaccination med almindelig børne-pneumokokvaccine er tre gange højere blandt voksne med HIV, hvis de modtager HIV-behandling på vaccinationstidspunktet.
I undersøgelsen, der var et kontrolleret klinisk vaccineforsøg, deltog 95 - i øvrigt raske - personer med HIV, hvoraf 75 fik HIV-behandling fra start, og 20 ikke modtog HIV-behandling fra start. Forsøget forløb over 10 måneder, hvor der i alt blev givet tre vaccinationer.
 
For at undersøge effekten af HIV-behandling blev der ved hvert kontrolbesøg taget blodprøver. Blodprøverne blev undersøgt for antistoffer, som specifikt beskytter mod infektion med bakterierne pneumokokker – en hyppig årsag til lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis.
Sammenlignet med personer, som ikke modtog HIV-handling på vaccinationstidspunktet, opnåede personer, som modtog HIV-behandling, et større, mere effektivt og længerevarende antistofrespons.

På trods af at de to grupper HIV-smittede var sammenlignelige mht. alder og immunstatus inden vaccinationerne, så viser dette studie, at HIV-behandling har flere gavnlige effekter på immunforsvaret end man hidtil har troet. Derfor kan tidligere opstart af HIV-behandling muligvis medvirke til at reducere sygeligheden efter at HIV-diagnosen er stillet.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Søgaard OS, Schønheyder HC, Bukh AR, Harboe ZB, Rasmussen TA, Ostergaard L, Lohse N.
Pneumococcal conjugate vaccination in persons with HIV: the effect of highly active antiretroviral therapy.
AIDS. 2010 Jun 1;24(9):1315-22.

Yderligere information:
Læge Ole Schmeltz Søgaard, olesoega@rm.dk