Torsdag den 19. august fylder hospitalsdirektør i Hospitalsenheden Vest, Henning Vestergaard, 60 år.


Torsdag den 19. august fylder hospitalsdirektør i Hospitalsenheden Vest, Henning Vestergaard, 60 år.

Den tidligere handelsskoleøkonom med en Cand. merc. fra Aalborg Universitet og chef for Grenå og Silkeborg Centralsygehus har i de sidste knap fire år stået i spidsen for en fortsat samling af hospitalerne i det vestjyske. Den gamle sygehusorganisation under fællesbetegnelsen ”Sygehus Ringkjøbing” er med en tredelt hospitalsledelse og med Henning Vestergaard ved roret udviklet til en langt mere samlet og stærk Hospitalsenhed Vest.

I en stadig og omskiftelig strøm af nye akutpakker, ændrede økonomiske styringsinstrumenter m.v. har Henning Vestergaard i tæt samarbejde med den øvrige hospitalsledelse formået at samle afdelingsledelser og medarbejderne i hospitalernes samarbejdsudvalg om missionen og visionen for en fælles virksomhed. Én virksomhed der samlet kan klare sig i konkurrence om de attraktive specialer, og kan sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb.

Nyt hospital
Strategisk ledelse, værdiledelse og klar kommunikation af vision og virksomhedsgrundlag fylder således meget i hospitalsdirektørens kalender. Og i dag kan Henning Vestergaard se frem til visionen og virkeliggørelse af et nyt superhospital for patienter og personale i denne del af landet - med projektering og byggeri de næste 10 år. En udfordring af de helt store, da meninger, magtkampe og mange interesser har kæmpet om hospitalets, direktørens og personalets opmærksomhed i denne sag.

Når Hospitalsenheden Vest og i alt 4000 ansatte alligevel har holdt fokus, og i dag kan hævde sig med de bedste i landet målt på faglig – og patientoplevet kvalitet, og når medarbejderne over en bred kam bakker op om etableringen af et nyt fælles storsygehus i vest til erstatning af de fem eksisterende, - så er det også Henning Vestergaards fortjeneste.

Til svenske krimier
Omgangstonen er varm, uhøjtidelig og tillidsskabende, når han sidder for bordenden. Varemærket er en grundforankret tro på, at alle situationer kan klares med en åben, ærlig og vedholdende dialog. Og de få gange hvor konflikten er nødvendig, er direktøren altid synlig og klar i mælet.

Privat bor Henning i Hadsten, er gift med Tine, som er biblioteksleder, og sammen har de tre voksne drenge. Når tiden en gang i mellem tillader, at der holdes fri, er der gerne en skandinavisk krimi inden for rækkevidde eller plads til en tur i jollen med fiskestang.

Selve dagen fejres på en tur med familien.


Yderligere oplysninger
Chefsygeplejerske Ida Götke:  9927 2730 / 20480689