I denne uge flytter Klinisk Genetisk Afdeling fra Århus til Skejby.


Ledende overlæge Jens Michael Herz i de nye omgivelser / Foto: John Kristensen, Århus Universitetshospital, Skejby

I denne uge flytter Klinisk Genetisk Afdeling fra Århus til Skejby.

Klinisk Genetisk Afdeling på Århus Universitetshospital har to funktioner; undersøgelser for arvelige sygdomme og genetisk rådgivning.

Hidtil er undersøgelserne foregået i afdelingens laboratorium i Universitetsparken, mens kontorer og samtalerum har ligget på Århus Sygehus i Nørrebrogade. I denne uge samles alle afdelingens funktioner på Århus Universitetshospital, Skejby.

På cytogenetisk laboratorium undersøges der for kromosomsygdomme. Herunder også undersøgelse i forbindelse med graviditet (moderkage- og fostervandsundersøgelse) for eksempelvis Downs Syndrom.

Molekylærgenetisk laboratorium tager sig af de arvelige sygdomme, hvor de undersøger for omtrent 40 forskellige sygdomme, fortrinsvist indenfor arvelige sygdomme i muskler og nerver, arvelige hudsygdomme, kraniemisdannelser samt sjældne sygdomme.

Hos Genetisk Rådgivning laver man udredninger af arvelig disposition til kræft og risikovurdering, forebyggelse og behandling af arvelige sygdomme, syndromudredning og fosterdiagnostik. På baggrund af rådgivningen skal patienten selv træffe beslutning om, hvad der skal ske fremover i forbindelse med sygdommen.

- Formålet med den genetiske rådgivning er at give patienten tilstrækkelig
information om sygdommen og mulighederne, så han eller hun kan træffe sine valg på et kvalificeret grundlag,“ siger ledende overlæge Jens Michael Hertz.

Bedre sammenhæng
Børneafdelingen og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Skejby har i forvejen meget samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling. Derudover kan der vise sig nye muligheder for samarbejde om udredning af bl.a. arvelige hjertesygdomme og nyresygdomme på Skejby.

At Klinisk Genetisk Afdeling er flyttet til Skejby kan bidrage til mere sammenhængende patientforløb ved at patienter med arvelige sygdomme kan få en samtale, hvor en genetiker deltager sammen med personalet på afdelingen.

Klinisk Genetisk Afdeling kommer til at bo sammen med Molekylærmedicinsk Forskningsenhed (MMF) med Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) i Science Center Skejby på Brendstrupgårdsvej 21, som kan blive et meget stærkt fællesskab af ekspertise, teknikker og udstyr til molekylær medicin.

Fakta om Klinisk Genetisk Afdeling (KGA):
- 45 ansatte fordelt på 4 overlæger, 5,5 reservelæger, 3 genetiske assistenter, 3 molekylærbiologer, 19 bioanalytikere og 10 sekretærer.
- 2.500 nye patienter henvises hvert år til KGA. Hver henvisning giver gennemsnitligt 3-4 samtaler.
- På KGA udføres kromosomundersøgelser af børn og voksne med blod- og vævsprøver og prænatale undersøgelser med placentabiopsi (moderkageundersøgelse) og amniocentese (fostervandsundersøgelse).
- Dansk Cytogenetisk Centralregister hører til på Klinisk Genetisk Afdeling.

Læs mere på afdelingens hjemmeside: www.skejby.dk/afdelinger/klinisk+genetisk+afdeling

NB: Alle henvendelser til Klinisk Genetisk Afdeling skal fra 16. august 2010 rettes til:

Klinisk Genetisk Afdeling
Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 21 C
8200 Århus N

OBS nyt telefon og fax. nummer:

Telefon: 89 49 92 10
Telefax: 86 78 31 81
E-mail: kliniskgenetik@skejby.rm.dk


Flere oplysninger:
Ledende overlæge, dr.med. Jens Michael Hertz:  89 49 92 00